546-0415/03 – Hodnocení environmentálních rizik (HoEnvRiz)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Orientace v problematice hodnocení a řízení rizik, osvojení si nástrojů, které umožní vytvořit podklady pro řešení konfliktních situací, schopnost uplatnit znalosti v rozhodovacích procesech v rámci environmentální politiky zahrnujícím ochranu lidského zdraví a ekosystémů před poškozením.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět podává komplexní informace o hodnocení, řízení a managementu rizik vycházejících z kontaminace životního prostředí na lidskou populaci a na ekosystémy. Studenti budou seznámeni s metodikou vypracovanou US - EPA pro hodnocení rizik kancerogenních a nekancerogenních látek a se základními principy hodnocení rizik v ekosystémech.

Povinná literatura:

HOLOUBEK, I. a kol. Ekologická rizika - Hodnocení environmentálních rizik. Praha: MŽP ČR, 1995. Závěrečná zpráva projektu: Program péče o životní prostředí, č. VZ/5200/95. Postup zpracování analýzy rizik. Metodický pokyn MŽP ČR, Zpravodaj MŽP č. 8, 1996. SUTER, G. W. (editor). Ecological risk assessment. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis, 2007. 643 p. ISBN 978-1-56670-634. LAWSON, A. (editor). Diseases maping and risk assessment for public health. 1st ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2002. xix, 482 s. ISBN 0-471-98634-8.

Doporučená literatura:

Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území, Věstník MŽP, částka 9, str.1, září 2005. Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území, Věstník MŽP, částka 9, str. 1 a 42, září 2005. KUNREUTHER, H. and P. SLOVIC (editors). Challenges in risk assessment and risk management. Thousand Oaks: SAGE Periodical Press, 1996. 220 s. US EPA - Database IRIS (EPA´S Integrated Risk Information System US EPA, Office of Health and Environmental Assessment).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy, ústní zkouška, vypracování semestrální práce.

E-learning

-

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních. Zpracování semestrální práce na zadané téma s využitím cizojazyčné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy - riziko, nebezpečí, hodnocení rizik, řízení rizik, kontrola rizik. 2. Proč a kdy provádět hodnocení rizik, rizika přírodní, antropogenní, vnímání rizik. 3. Humánní rizika - metody analýzy rizik - identifikace nebezpečí/škodliviny, hodnocení vztahu dávka - účinek, hodnocení expozice, charakterizace rizika. 4. Humánní rizika - identifikace nebezpečí karcinogenních a nekarcinogenních látek. 5. Humánní rizika -hodnocení dávky a účinku nekarcinogenních a karcinogenních látek, referenční dávka, jednotkové riziko, slope factor. 6. Humánní rizika -expozice a expoziční scénáře, monitoring, modelování. 7. Humánní rizika - charakterizace rizika, index nebezpečnosti, výpočet rizika pro jedince a populaci 8. Environmentální rizika - metodika, koncepce. 9. Environmentální rizika - formulace problému, hodnocení expozice, bioindikace, biomonitoring. 10. Environmetální rizika- hodnocení účinku škodliviny na ekosystém a jeho složky, bioakumulace. 11. Environmentální rizika - charakterizace rizika. 12. Softwarová a databázová podpora v hodnocení rizik. Matematické a statistické nástroje v hodnocení rizik, mnohorozměrná analýza dat. 13. Management rizik. Zákony a předpisy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních min. 90 %, zbylou část je možno nahradit (např. zpracováním semestrální práce na zadané téma s využitím cizojazyčné literatury).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních bude dohodnuta s každým studentem individuálně. Zpracování seminární práce na zadané téma.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí HER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí HER K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí HER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí HER K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí HER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí HER K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí HER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí HER K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí HER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí HER K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní