546-0416/02 – Fytocenologie (FytB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Hana Švehláková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Hana Švehláková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 4+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají vědomosti o složení, vzájemných vztazích, metodách a klasifikaci rostlinných společenstev. Naučí se pracovat v základních sofwarových prostředích používaných ve zpracování fytocenologických dat (TURBOVEG, JUICE, R- project, CANOCO 5).Teoretické poznatky budou procvičovány a ověřovány na terénních cvičeních.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Klasifikace vegetace. Fytocenóza, její hlavní znaky a prostorové vymezení. Hlavní směry a přístupy v klasifikaci vegetace. Základní principy curyšsko-montpellierské (středoevropské) fytocenologické školy a Kopeckého deduktivní metody. Význam vegetace pro hodnocení industriálního území a krajiny, vegetační mapování.

Povinná literatura:

CHYTRÝ, M., T. KUČERA a M. KOČÍ. Katalog biotopů České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2010. ISBN 978-80-87457-02-3 KOPECkÝ, K., HEJNÝ, S. Ruderální společenstva bylin České republiky. Stud. Českoslov. Akad. Věd 1992/1: 1–128. KOVÁŘ, P. Geobotanika - úvod do ekologické botaniky. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0359-4 TICHÝ, L. a J. HOLT. Juice Program for Management, Analysis and Classification of Ecological Data. Brno: http://www.sci.muni.cz/botany/juice, 2006

Doporučená literatura:

NEUHÄUSLOVÁ Z., MORAVEC J., CHYTRÝ M., SÁDLO J., RYBNÍČEK K., KOLBEK J., JIRÁSEK J. Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky 1 : 500 000. 1997. Botanický ústav AV ČR, Průhonice. NEUHÄUSLOVÁ Z., BLAŽKOVÁ D., GRULICH V., HUSOVÁ M., CHYTRÝ M., JENÍK J., JIRÁSEK J., KOLBEK J., KROPÁČ Z., LOŽEK V., MORAVEC J., PRACH K., RYBNÍČEK K., RYBNÍČKOVÁ E. , SÁDLO J. Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. Academia, Praha. HAGGERTY, B. P. A S. J. MAZER. The Phenology Handbook. Santa Barbara: University of California, 2008.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování dílčích kontrolních projektů z dodaných fytocenologických dat(výpočtová cvičení). Vlastní fytocenologické práce v terénu, zpracování získaných dat. Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem.

E-learning

Další požadavky na studenta

účast na cvičeních povinné terénní exkurze, vyhodnocení dat zápočtový test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Fytocenologie – charakteristika oboru, vazby na další vědní oblasti 2.Klasifikace vegetace. Fytocenóza, její hlavní znaky a prostorové vymezení. 3.Hlavní směry a přístupy v klasifikaci vegetace. 4.Základní principy středoevropské fytocenologické školy. 5.Zpracování fytocenologických dat – základní orientace v prostředí TURBOVEG. 6.Zpracování fytocenologických dat –základní orientace v prostředí JUICE 7.Zásady terénní práce, terénní experimenty, výběr, počet, velikost, rozmístění snímkovacích ploch 8.Zápis fytocenologického snímku 9.Syntéza fytocenologického snímku – hrubá, stálostní, dílčí, diferencovaná, synoptická tabulka 10.Způsoby výpočtu frekvence, stálosti, fidelity 11.Způsoby výpočtu diverzity rostlinných společenstev 12.Způsoby výpočtu podobnosti rostlinných společenstev 13.Multikriteriální analýza fytocenologických dat – základní orientace v prostředí R – project a CANOCO 5

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2007/2008 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        klasifikovaný zápočet Jiný typ úlohy 100  51 3
Rozsah povinné účasti: účast na cvičeních povinné terénní exkurze, vyhodnocení dat zápočtový test

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na domluvených konzultacích Plnění dílčích úkolů - příkladů Vypracování semestrální práce Test

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2021/2022 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2010/2011 letní