546-0417/01 – Minerální biotechnologie (MB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je uvést studenty do disciplíny zabývající se problematikou minerálních biotechnologickch procesů při úpravě nerostných surovin a odpadů. Předmět podává informace o produkci biologicky aktivních látek biotechnologickým způsobem, které se uplatňují zejména při ochraně životního prostředí. Zvláštní pozornost je věnována metodám a aplikacím v oblasti nerostných surovin. Získané znalosti jsou východiskem pro optimalizaci, měření a řízení bioprocesu.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět „Minerální biotechnologie“ je orientován na úvodní informaci o využití a aplikaci minerálních biotechnologií ve výzkumu, ale také v provozní praxi. Předmět se podrobně zabývá problematikou minerálních biotechnologií. Jednotlivé přednášky jsou věnovány environmentálním biogenním dějům, základním principům minerálních biotechnologií, všeobecné charakteristice mikrobiálních metabolismů jednotlivých mikroorganismů. Dále se předmět věnuje studiu možností aplikace biogenních dějů do technologických postupů úpravy a zpracování vybraných sulfidických rud.

Povinná literatura:

Fečko P. a kol. Environmentální biotechnologie. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004 - 180 s. : il. ISBN 80-248-0700-9. Kušnierová M., Fečko P. Minerálne biotechnológie I v ťažbe a úprave sulfidických ložísk. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001 - 143 s. : il. ISBN 80-248-0023-3. Luptáková A., et al. Minerálne biotechnológie II : sulfuretum v prírode a v priemysle. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002 - 152 s. : il. ISBN 80-248-0114-0. Kaduková J., Virčíková E. Minerálne biotechnológie III : biosorpcia kovov z roztokov. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003 - 91 s. : il. ISBN 80-248-0244-9. Fečko, P. et al. Environmental biotechnology. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006 - 182 s. : il. ISBN 80-248-1090-5. Flynne, W. G. Biotechnology and bioengineering. New York : Nova Science Publishers, c2008 - xii, 272 s. : il. ISBN 978-1-60456-067-1. Atlas, R.M.: Microbiology, Fundamentals and Applications. 2nd Ed. Macmillan Publishing Comp., New York, 1988.

Doporučená literatura:

Fečko, P. Netradiční způsoby úpravy černouhelných kalů. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001 - 149 s. : il. ISBN 80-7078-921-2. Fečko, P. et al. Environmental biotechnology. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006 - 182 s. : il. ISBN 80-248-1090-5. Fečko, P et al. Biotechnológie v úprave uhlia. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008 - 156 s. : il. ISBN 978-80-248-1701-9. Barnum, S. R. Biotechnology : an introduction. Belmont : Thomson Brooks/Cole, c2005 - x, 323 s. : il. ISBN 0-534-49296-7. M.F.M. Bijmans, P.-J. van Helvoort, C.J.N. Buisman, P.N.L. Lens, Effect of the sulfide concentration on zinc bio-precipitation in a single stage sulfidogenic bioreactor at pH 5.5, Separation and Purification Technology, Vol. 69, No. 3, 2009. K.R. Blight, R.M. Candy, D.E. Ralph, The preferential oxidation of orthorhombic sulfur during batch culture, Hydrometallurgy, Vol. 99, No. 1-2, 2009. R.A. Cameron, R. Lastra, S. Mortazavi, W.D. Gould, Y. Thibault, P.L. Bedard, L. Morin, K.J. Kennedy, Elevated-pH bioleaching of a low-grade ultramafic nickel sulphide ore in stirred-tank reactors at 5 to 45oC, Hydrometallurgy, Vol. 99, No. 1-2, 2009. Huan He, Jin-Lan Xia, Yi Yang, Hongchen Jiang, Chun-qiao Xiao, Lei Zheng, Chen-yan Ma, Yi-dong Zhao, Guan-zhou Qiu, Sulfur speciation on the surface of chalcopyrite leached by Acidianus manzaensis, Hydrometallurgy, Vol. 99, No. 1-2, 2009. V. Sheoran, A.S. Sheoran, P. Poonia, Phytomining: A review, Minerals Engineering, Vol. 22, No. 12, 2009. F. Xiao, Ju-Chang Howard Huang, Comparison of biosorbents with inorganic sorbents for removing copper(II) from aqueous solutions, Journal of Environmental Management, Vol. 90, No. 10, 2009. Recyklace odpadů XI : 6.-7.12.2007, Košice. I, II / [editor Peter Fečko, Vladimír Čablík]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007 - 248 s. : il. ISBN 978-80-248-1597-8, 978-80248-1676-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti jsou v laboratořích kontrolováni v průběhu celého semestru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, Biotechnologie a jejich vývoj 2. Environmentální biogenní děje jako základní princip minerálních biotechnologií 3. Minerální biotechnologie 4. Chemická a biologická podstata koloběhu prvků v biosféře 5. Průběh environmentálních pochodů na ložiscích se sulfidickou mineralizací 6. Biologicko - chemické loužení pyritu (FeS2) 7. Biologicko - chemické loužení arzenopyritu (FeAsS) 8. Biologicko - chemické loužení Cu sulfidů 9. Biologicko - chemické loužení antimonitu (Sb2S3) 10. Biologicko - chemické loužení sfaleritu (ZnS) 11. Biologicko - chemické loužení galenitu (PbS) 12. Biologicko - chemické loužení sulfidických rud na povrchu důlních závodů 13. Neextrakční – úpravnické metody využití biologicko – chemických oxidačních dějů při zpracovaní sulfidických koncentrátů 14. Studium možností aplikace biogenních dějů do technologických postupů úpravy a zpracování vybraných sulfidických rud 15. Důsledky environmentálních dějů v biotopech sulfidických ložisek skládek odpadů z jejich těžby 16. Identifikace biogenních dějů v starých důlních zátěží

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní