546-0422/02 – Nauka o krajině (NoK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Aplikace metod pro zpracování krajinných studií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vědní disciplína zabývající se krajinou z pohledu geografa. Krajinný přístup - multidisciplinární (geografická škola), antropocentrický, biocentrický, jednotlivé školy. Rozdíly v pojetí krajiny. Historický vývoj krajiny ČR. Struktura krajiny. Metody studia krajiny.

Povinná literatura:

Kolektiv autorů (1992): Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR. GgÚ ČSAV, Brno. 250 s. Demek, J. (1990): Nauka o krajině. UP Olomouc, 234 s. Forman, R. T. T., Godron, R. (1993): Krajinná ekologie. Academia, Praha, 583 s. Lipský, Z. (1999): Sledování změn v kulturní krajině. Česká zemědělská univerzita. Praha. 71 s. (dostupné na CD).

Doporučená literatura:

Forman, R. T. T., Godron, R. (1993): Krajinná ekologie. Academia, Praha, 583 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Krajinná sféra a její členění. Geografický přístup studia krajiny. Zákonitosti prostorové diferenciace krajiny. Pojmy. 2. Rozdíl v pojetí krajiny krajinné ekologie. Pojmy. 3. Jednotlivé úrovně geosystémů: planetární, regionální,chorická, topická. 4. Krajina jako chorický geosystém. Vstupy a výstupy v krajině. 5. Prvky a složky krajiny a jejich přímé a nepřímé vazby. Příklady jednotlivých typů vazeb ve fungování krajiny. 6. Struktura krajiny – prostorová a časová. Dynamika krajiny. 7. Chování krajiny – krajinná sukcese. 8. Stabilita krajiny - dynamická homeostáze. 9. Kritéria hodnocení stability - kvality krajiny. Hodnocení ekologické stability krajiny podle jednotlivých metodik. Krajinný ráz. 10. Využívání krajiny (potenciál, kapacita, únosnost). 11. Péče o krajinu, krajinné plánování, krajinotvorné programy v České republice. Typy krajin na našem území a jejich studium: 12. Kulturní krajina, vznik a vývoj kulturní krajiny na našem území. 13. Přírodní krajina. 14. Antropogenní krajina. Historické podklady pro sledování vývoje krajiny. 15. Statistická data o evidenci pozemků a využívání půdního fondu (např. Tereziánský katastr, Stabilní katastr atd.) 16. Archivní materiály – např. pozemkové knihy, vodní knihy atd. 17. Grafické podklady – např. staré mapy, katastrální mapy, letecké a družicové snímky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (10) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (10) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (10) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (10) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.