546-0422/03 – Nauka o krajině (NoK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Aplikace metod pro zpracování krajinných studií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vědní disciplína zabývající se krajinou z pohledu geografa. Krajinný přístup - multidisciplinární (geografická škola), antropocentrický, biocentrický, jednotlivé školy. Rozdíly v pojetí krajiny. Historický vývoj krajiny ČR. Struktura krajiny. Metody studia krajiny.

Povinná literatura:

Kolektiv autorů (1992): Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR. GgÚ ČSAV, Brno. 250 s. Demek, J. (1990): Nauka o krajině. UP Olomouc, 234 s. Forman, R. T. T., Godron, R. (1993): Krajinná ekologie. Academia, Praha, 583 s. Lipský, Z. (1999): Sledování změn v kulturní krajině. Česká zemědělská univerzita. Praha. 71 s. (dostupné na CD).

Doporučená literatura:

Forman, R. T. T., Godron, R. (1993): Krajinná ekologie. Academia, Praha, 583 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rozdíly v pojetí krajiny. Prvky a složky v krajině. Vazby v krajině, přímá, zpětná, pozitivní, negativní. Jednotlivé úrovně geosystémů: planetární, regionální, chorická, topická. Krajina jako chorický geosystém. Vstupy a výstupy v krajině. Historický vývoj krajiny na našem území. Typy krajin na našem území a jejich studium: • Kulturní krajina, vznik a vývoj kulturní krajiny na našem území. • Přírodní krajina. • Antropogenní krajina. Historické podklady pro sledování vývoje krajiny. • Statistická data o evidenci pozemků a využívání půdního fondu (např. Tereziánský katastr, Stabilní katastr atd.) • Archivní materiály – např. pozemkové knihy, vodní knihy atd. • Grafické podklady – např. staré mapy, katastrální mapy, letecké a družicové snímky. Soubor účelových map. Geografický jazyk. Metody geografického výzkumu. Typologizace, klasifikace a regionalizace.Využití mapových podkladů při terénním šetření v rámci řešení geografického problému.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (10) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (00) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.