546-0423/04 – Hospodaření s odpady (HOSO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Miluše Hlavatá, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA54 Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obeznámení se podrobnou charakteristikou konkrétních druhů odpadů, s technologiemi zpracování a zneškodnění odpadů jako skládkování, podzemní ukládání odpadů, biologické způsoby zpracování odpadů, vč.možností zpracování bioodpadů, fyz.-chem.metody

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti dané problematiky studentů především v oblasti technologií zpracování odpadů. Seznamuje studenty s podrobnou charakteristikou vybraných druhů odpadů, dále s problematikou výstavby skládek odpadů, jejich provozováním a rekultivací, vč. možností podzemního ukládání odpadů. Charakterizuje způsoby biologického zpracování odpadů, vč. možností zpracování bioodpadů, dále způsoby fyz.chem. metod zpracování odpadů, především způsoby stabilizace odpadů.

Povinná literatura:

Hlavatá M.: Odpadové hospodářství, VŠB-TU Ostrava, 2004 Slivka V. a kol.: Odpadové hospodářství I., VŠB-TU Ostrava a MŽP ČR Praha 2006 Slivka a kol.: Odpadové hospodářství II., VŠB-TU Ostrava a MŽP ČR Praha 2006 Kuraš M. a kol.: Odpadové hospodářství, Ekomonitor 2008 Kuraš M.: Odpady, jejich využití a zneškodnění, VŠCHT Praha 1994 Váňa J.: Kompostování - dostupné na www.biom.cz

Doporučená literatura:

Časopis Odpady Časopis Odpadové fórum www.env.cz www.enviweb.cz www.biom.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola znalostí v průběhu semestru testem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, diskuse k aktuálním problémům odpadového hospodářství.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. IPPC v odpadovém hospodářství 2. BAT, BREF, integrované povolení 3. Proces EIA v odpadovém hospodářství, SEA 4. Integrované systémy nakládání s odpady – definice, zásady pro vytváření ISNO 5. Integrované systémy nakládání s odpady – nástroje (informační, organizační, ekonomické, administrativní, legislativní, technologické, dobrovolné 6. Kolektivní systémy nakládání s elektrozařízením 7. Nakládání s vybranými druhy odpadů – radioaktivní, odpady z metalurgie, odpady z hornické činnosti apod. 8. Systém EKO-KOM

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  0
        Zkouška Zkouška 67  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku