546-0424/03 – Environmentální geochemie (ENGCH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Environmentální geochemie seznamuje se zákonitostmi migrace prvků v zemské kůře a životním prostředí. Zahrnuje litogeochemii, hydrogeochemii, atmogeochemii, biogeochemii. Pozornost je dále věnována environmentálním problémům a aplikacím (dálkový přenos polutantů, geochemie krajiny). Cvičení seznamuje s geochemickými mapami, vzorkováním a analýzou geochemických materiálů a zpracováním geochemických dat.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Environmentální geochemie seznamuje se zákonitostmi migrace prvků v zemské kůře a životním prostředí. Zahrnuje litogeochemii, hydrogeochemii, atmogeochemii, biogeochemii. Pozornost je dále věnována environmentálním problémům a aplikacím (dálkový přenos polutantů, geochemie krajiny). Cvičení seznamuje s geochemickými mapami, vzorkováním a analýzou geochemických materiálů a zpracováním geochemických dat.

Povinná literatura:

Andraš P., Dadová J., Kučerová R.: Environmentálna Geochémia. VŠB-TU Ostrava, 2015, 1-166. ISBN: 978-80-248-3751-2 Bouška V., Jakeš P., Pačes T., Pokorný J. (1980): Geochemie. Academia Praha. 1-550. Mrňa F. (1991): Užitá geochemie, Academia Praha. 1-415. Raclavský K., Raclavská H., Homola V. (2010): Geochemie. Učební texty, CD-ROM

Doporučená literatura:

Černík, M. a kol. (2009): Geochemie a remediace důlních vod. Vyd. 2. Aquatest Praha, 1- 254. Khun M. et al: Environmentálna geochemia. Geografika. 2008, 1-279.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičeních a aktivní přístup.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Látkové a energetické toky v systému: litosféra, hydrosféra, atmosféra, biosféra. 2.Metody pro identifikaci geochemického pozadí. 2.Biogenní a antropogenní složky prostředí. 3.Přírodní cykly dusíku, síry, fosforu, uhlíku a jejich ovlivnění lidskou činností. 4.Kritické zátěže pro acidifikaci, kritické zátěže rizikových prvků. 5.Akumulace a deficit chemických prvků, vliv na zdraví lidské populace. 6. Index nabohacení (EF factor) - uplatnění v hodnocení kontaminace prostředí, nabohacení ve vztahu surovina x produkt. Příklady aplikace. 7.Polétavý prach – mineralogická fázová analýza, geochemie částic, environmentální a ekotoxikologická rizika. 8.Geochemie krajiny, městských a průmyslových oblastí. 9.Geochemie technogenních minerálních fází (kaly z ČOV) 10.Geochemie vedlejších energetických produktů (popílky, odprašky apod.) 11.Geochemie městských půd („urban soils“). 12.Geochmie sedimentů 12.Persistentní organické polutanty (POPs)- formy výskytu, možnosti migrace, osud v prostředí. 13. Moderní instrumentální metody a metody fázové analýzy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní