546-0428/01 – Regenerace krajiny (RegKrN)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozvinout a aplikovat poznatky z krajinné ekologie, zaměřit se na rozvoj schopností studentů analyzovat, hodnotit a decizovat v rámci oboru Obnova krajiny, krajinných části, se zaměřením primárně na průmyslem ovlivněné krajinné segmenty. Znalost dřevin využitelných v procesu obnovy krajiny (v bezlistém stavu).

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

1. Krajina jako komplexní útvar a systém 2. Primární, sekundární a terciární struktura krajiny 3. Krajina a čas 4. Základní funkce krajiny ve vztahu k člověku, Komplexní krajinný potenciál, Kulturní krajina, Limity zatížitelnosti krajiny, Zatížitelnost krajiny a organismů stresovými jevy, Přírodní a civilizační disturbance, Faktory poškozující a měnící krajinu 5. Proměny kulturní krajiny - Stupně antropogenní přeměny, Charakter narušených a devastovaných krajin, Degradační a regenerační procesy v krajině, Ekologie obnovy, Obnova biotopů v kulturní krajině, Sukcese, řízená sukcese, Renaturalizace a revitalizace, Zeleň v krajině - lesní a mimolesní. Produkční a mimoprodukční funkce zeleně v krajině. 6. Krajinná diagnóza a prognózování 7. Územní plánovaní a krajinné plánování 8. Pozemkové úpravy. Land Use. ÚSES. Krajinný ráz. Trvale udržitelný rozvoj v péči o krajinu. 9. Vybrané právní normy v oblasti péče o krajinu.

Povinná literatura:

http://www.uake.cz/frvs1269/index.html Stalmachová, B.: Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. 1996. Kubeš, J.: Plánování venkovské krajiny. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. Metodika krajinářského vyhodnocení pro územně - plánovací dokumentaci, (1997), MŽP ČR. 1996. Metodika hodnocení krajinného rázu. MŽP ČR. 1999. Stalmachová, B. a kol. Nejlepší praktiky v managementu brownfieldů. VSB-TU Ostrava. Ostrava 2012. Mikoláš, M., Bialy W. a kol. Těžba uhlí a posthornická krajina v česko-polském pohraničí. SPOLCZECH. Image Studio Ostrava 2014.

Doporučená literatura:

Remtová, K.: Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany ŽP. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. 1996.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

semestrální práce, determinace druhů dřevin v bezlistém stavu (výsadbový materiál).

E-learning

Další požadavky na studenta

semestrální práce, determinace druhů dřevin v bezlistém stavu (výsadbový materiál).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Význam sanací v procesu regenerace krajiny. Koncepce obnovy krajiny, jednotlivé fáze, podstata. Hlediska výběru optimálních způsobů sanace - ekologická, sociálně- ekonomická a územně-technická hlediska výběru optimálních způsobů sanace. Sanace při povrchovém dobývání surovin - principy, cíle, specifika a metody. Sanace při hlubinném dobývání surovin - principy, cíle, specifika a metody. Ukládání odpadů a následná sanace - principy, cíle, specifika a metody. Způsoby a postupy při zpracování projektové dokumentace záměru obnovy krajiny, podklady. Principy technické sanace, cíle technické sanace. Biologická sanace - principy a typologie podle rekultivačního cíle. Brownfields – problematika a řešení. Řízená sukcese v procesu sanace krajiny. Význam dřevin a skupin dřevin při sanaci krajinných částí. Postupy a technologie výsadeb a výsevů rostlin v procesu sanace. Dendrologie a determinace dřevin v bezlistém stavu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 47  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní