546-0429/04 – Monitorovací systémy (MS)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Odpovídají tématům, z nichž je sestavena osnova předmětu. Vstupy polutantů do jednotlivých složek prostředí, transport prostředím a jeho ovlivnění, transformace. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Dovedou prezentovat výsledky individuální práce a naučí se základům vyhledávání informačních pramenů a jejich zpracování ve formě rešerše.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Vstupy polutantů do jednotlivých složek prostředí, transport prostředím a jeho ovlivnění, transformace a monitoring polutantů. Vlivy polutantů na živé organizmy a mechanizmy těchto vlivů. Hodnocení rizik spojených s přítomností polutantů v životním prostředí. Možnosti omezení vstupu polutantů do ŽP a jejich eliminace z prostředí. Metody výzkumu a monitorování. Základní skupiny polutantů v jednotlivých složkách ŽP.

Povinná literatura:

HANSLÍK Eduard: Radioaktivní látky v životním prostředí, EKOMONITOR. 2012, 108 s., ISBN 978-80-86832-64-7. Projekt GMES – oficiální stránky: http://www.gmes.info/ KURFÜRST, Jiří: Kompendium ochrany kvality ovzduší. EKOMONITOR. 2008, 408 s., ISBN 978-80-86832-38-8. BURKHARD, Jiří: Kompendium sanačních technologií. EKOMONITOR. 2006, 280 s., ISBN 80-86832-15-5. PERTILE, Eva: Monitorovací systémy. CD, VŠB TU-O. Učební texty, 2010, 94 s.

Doporučená literatura:

http://www.szu.cz/publikace/monitoring-zdravi-a-zivotniho-prostredi, HORA, J., BRINKE, T., VOJTĚCHOVSKÁ, E., HANZAL, V., KUČERA, Z. (eds.): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005-2007. AOPK ČR 2010 ČASOPISY, např.: Earth System Monitoring (U. S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration). KOČÍ, Vladimír: Posuzování životního cyklu – Life Cycle Assessment – LCA EKOMONITOR. 2009, 264 s., ISBN 978-80-86832-42-5 KURAŠ, Mečislav: Odpadové hospodářství. EKOMONITOR 2008. 152 s., ISBN978-80-86832-34-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kompetence studentů se odráží v průběžném zpracování závěrečné zprávy, která se zabývá jednotlivými zdroji znečištění zejména půdy a vody. Zájmová lokalita je tvořena vybraným územím Moravskslezského kraje. Prezenční forma studia: Řešení případových studií a jejich prezentace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách a cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vstupy polutantů do jednotlivých složek prostředí, transport prostředím a jeho ovlivnění, transformace polutantů. 2. Vlivy polutantů na živé organismy a mechanizmy těchto vlivů. Možnosti omezení vstupu polutantů do ŽP a jejich eliminace z prostředí. 3. Globální monitoring – princip, metody a systémy. 4. Dálkový průzkum – základy a koncepce. 5. Dálkový průzkum ŽP. 6. Globální monitoring atmosféry, 7. Globální monitoring hydrosféry, 8. Globální monitoring vegetace, sídelních aglomerací. 9. Globální monitoring ŽP a zdraví. 10. Globální monitoring – přírodní katastrofy – prevence (povodně, tropické cyklony, tsunami, seismická a vulkanická činnost, desertifikace, odlesňování, požáry, sucha, epidemie). 11. Globální monitoring ŽP a bezpečnost. 12. Projekt GMES – Global Monitoring for Environment and Security. 13. ENVIS informační servis o životním prostředí aj. 14. Legislativa.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Semestrální projekt Semestrální projekt 30  15
        Prezentace semestrálního projektu Semestrální projekt 20  10
        Aktivita Semestrální projekt 20  10
        Zápočtový test Písemka 30  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku