546-0432/01 – Průmyslová rizika ()

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Teorie rizik - zdroj, cíl, cesta přenosu, přijatelnost rizika. Chronická a akutní rizika pro ŽP z průmyslové činnosti. Hodnocení rizik. Management rizik. Havárie v ŽP, řešení krize, náprava. Integrovaný záchranný systém.

Povinná literatura:

zákon o prevenci závažných havárií a prováděcí předpisy, legislativa o chem.látkách, zákon o krizovém řízení, zákon o integrovaném záchranném systému, Raclavská, H. (1998): Znečištění zemin a metody jejich dekontaminace. Skripta VŠB-TUO (116 s.). ISBN: 80-7078-508-X. Planeta 3/2007 Regenerace brownfields, metodické pokyny MŽP pro sanaci starých zátěží, limity pro sanace (www.env.cz - životní prostředí – staré ekologické zátěže) www.unep.org, www.vubp.cz

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obecná teorie rizik 2. Rizika v průmyslu- zdroje (nebezpečné látky, nebezpečná zařízení) 3. Rizika pro průmysl- zdroje (ŽP, okolní průmysl) 4. Chronická průmyslová rizika (běžný provoz) 5. staré zátěže – vznik, náprava, systém evidence 6. Akutní průmyslová rizika (havárie) 7. analýza rizik, management rizik 8. legislativa a metodické pokyny 9. systém řízení, integrace do IMS 10. krizové řízení, integrovaný záchranný systém 11. dekontaminace po havárii 12. komunikace rizik vůči veřejnosti, APELL

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku