546-0433/02 – Staré ekologické zátěže v ČR (SEZ)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studium vyučovacího předmětu Staré ekologické zátěže je koncipováno jako terénní cvičení, během něhož se studenti názorně seznámí s touto problematikou. Studenti si po jeho absolvování plně uvědomí multidisciplinaritu řešené problematiky, dobře se orientují v otázkách týkajících se starých ekologických zátěží a jsou obeznámeni s různými přístupy a možnosti k jejich řešení. Důraz je kladen také na rozvoj hodnot a osobních postojů k ochraně životního prostředí, včetně předcházení vzniku nepříznivých vlivů.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Terénní cvičení z vyučovacího předmětu Staré ekologické zátěže je založeno na názorném představení různých sanačních technologií a konkrétních biologických postupů, a chemických a fyzikálních metod. Zvláštní pozornost je věnována rovněž praktickým aspektům revitalizace sanovaných území, rekultivaci a revitalizaci území po těžbě černého uhlí a možnostem jejich dalšího využití. Výuka je realizována v terénu, přičemž studenti řeší vybrané úlohy.

Povinná literatura:

RACLAVSKÁ, H. Znečištění zemin a metody jejich dekontaminace. Skripta VŠB-TUO, 1998. 116 s. ISBN: 80-7078-508-X MATĚJŮ, V. Kompendium sanačních technologií. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2006. 255 s. ISBN 80-86832-15-5 LETCHER, T., VALLERO, D. (Eds.) Waste - A handbook for Management. 2nd Edition. Academic Press, 2019. 803 p. ISBN: 978-0-12-815060-3 EPA/542/B-94/013 NTIS PB95-104782. Remediation technologies, screening matrix and reference guide.

Doporučená literatura:

HAVRLANT, M. Ekologické zátěže a jejich hodnocení. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. 62 s. ISBN 8070427477 Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území, Věstník MŽP, ročník XVI, částka 9, září 2005. Innovative Remediation Technologies: Field-Scale Demonstration Projects in North America, 2nd Edition, 2000 (EPA 542-B-00-004) UN Secretary General High-Level Panel on Global Sustainability: Resilient People, Resilient Planet. 1st ed. New York: UN, 2012. 107 p. ISBN/ISSN 9789210553049

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování protokolu z terénního cvičení, terénní zápisník. Předmět je ukončen zápočtem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování Protokolu z terénního cvičení, terénní zápisník.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Terénní cvičení z vyučovacího předmětu Staré ekologické zátěže se dotýká následujících okruhů: (a) staré ekologické zátěže v ČR a v MSK (příklady, historický pohled a současný stav); (b) kategorizace starých ekologických zátěží a jejich inventarizace; (c) metody sanace kontaminovaných objektů, kontaminovaných území průmyslových podniků, starých nezabezpečených skládek odpadů, důlních děl a výsypek (praktické příklady); (d) vypracování zadaných úkolů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku