546-0434/01 – Zpracování kalů (ZK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětuIng. Barbora Lyčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LYC25 Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
POD034 Ing. Monika Podešvová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Studenti se orientují v problematice odpadních kalů, prokazují znalosti systému kalového hospodářství, vč. jednotlivých technologií zpracování odpadních kalů. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Studenti dovedou charakterizovat metody zpracování a využití odpadních kalů, jsou schopni související legislativu aplikovat na danou problematiku.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problematikou zpracování kalů, klasifikuje jednotlivé druhy kalů a zabývá se podrobně způsoby jejich dalšího zpracování, konkrétně možnostmi stabilizace a hygienizace kalů, technologickými postupy jako je zahušťování, odvodňování a sušení kalů. V neposlední řadě se zabývá možnostmi využití kalů – v souladu s legislativou životního prostředí ČR, stejně jako přehledem legislativy, související s problematikou odpadních kalů.

Povinná literatura:

LYČKOVÁ, B. a kol. Zpracování kalů. Ostrava : VŠB-TUO, 2009. 87 s. ISBN 978-80-248-1921-1. ŠPALDON, F. Úprava nerastných surovín. Bratislava : Alfa, 1986. 484 s. RACLAVSKÁ, H. Technologie zpracování a využití kalů z ČOV. Ostrava : VŠB-TUO, 2007. 171 s. ISBN 978-80-248-1600-5. DOHÁNYOS, M. a kol. Anaerobní čistírenské technologie. Brno : NOEL 2000 s.r.o., 1998. SEVIOUR, R. Microbial Ecology of Activated Sludge. London : IWA Publishing, 2009. ISBN 978-18-433-9032-9.

Doporučená literatura:

KUČEROVÁ, R. a kol. Multimediální učební texty zaměřené na problematiku úpravy a čištění vody. Ostrava : VŠB-TUO, 2010. Dostupné na www: http://homen.vsb.cz/hgf/546/Materialy/Radka_2010/index.html. ŠÁLEK, J., V. TLAPÁK. Přírodní způsoby čištění znečištěných povrchových a odpadních vod. Praha : ČKAIT, s.r.o., 2006. HLAVÍNEK, P., J. MIČÍN, P. PRAX. Příručka stokování a čištění. Brno : NOEL 2000 s.r.o., 2001. 251 s. ISBN 80-86020-30-4. SIERKA, E. et al. Environmental and Socio-economic Importance of Mining Subsidence Reservoirs. Praha : Technická literatura BEN, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7300-445-3. Odborné internetové portály

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní test

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika kalů 2. Způsoby stabilizace a hygienizace 3. Technologické postupy pro zpracování odpadních kalů 3.1 Zahušťování kalů 3.2 Odvodňování kalů 3.3 Sušení kalů 4. Doprava odpadních kalů 5. Využití odpadních kalů 5.1 Anaerobní stabilizace 5.2 Kompostování 5.3 Zemědělské využití 5.4 Termické využití – spalování 5.5 Rekultivace 6. Odpadní kaly a související legislativa

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní