546-0434/04 – Zpracování kalů (ZK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětuIng. Barbora Lyčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
LYC25 Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Studenti se orientují v problematice odpadních kalů, prokazují znalosti systému kalového hospodářství, vč. jednotlivých technologií zpracování odpadních kalů. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Studenti dovedou charakterizovat metody zpracování a využití odpadních kalů, jsou schopni související legislativu aplikovat na danou problematiku.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problematikou zpracování kalů, klasifikuje jednotlivé druhy kalů a zabývá se podrobně způsoby jejich dalšího zpracování, konkrétně možnostmi stabilizace a hygienizace kalů, technologickými postupy jako je zahušťování, odvodňování a sušení kalů. V neposlední řadě se zabývá možnostmi využití kalů – v souladu s legislativou životního prostředí ČR, stejně jako přehledem legislativy, související s problematikou odpadních kalů.

Povinná literatura:

LYČKOVÁ, B. a kol. Zpracování kalů. Ostrava : VŠB-TUO, 2009. 87 s. ISBN 978-80-248-1921-1. ŠPALDON, F. Úprava nerastných surovín. Bratislava : Alfa, 1986. 484 s. RACLAVSKÁ, H. Technologie zpracování a využití kalů z ČOV. Ostrava : VŠB-TUO, 2007. 171 s. ISBN 978-80-248-1600-5. DOHÁNYOS, M. a kol. Anaerobní čistírenské technologie. Brno : NOEL 2000 s.r.o., 1998. SEVIOUR, R. Microbial Ecology of Activated Sludge. London : IWA Publishing, 2009. ISBN 978-18-433-9032-9.

Doporučená literatura:

KUČEROVÁ, R. a kol. Multimediální učební texty zaměřené na problematiku úpravy a čištění vody. Ostrava : VŠB-TUO, 2010. Dostupné na www: http://homen.vsb.cz/hgf/546/Materialy/Radka_2010/index.html. ŠÁLEK, J., V. TLAPÁK. Přírodní způsoby čištění znečištěných povrchových a odpadních vod. Praha : ČKAIT, s.r.o., 2006. HLAVÍNEK, P., J. MIČÍN, P. PRAX. Příručka stokování a čištění. Brno : NOEL 2000 s.r.o., 2001. 251 s. ISBN 80-86020-30-4. SIERKA, E. et al. Environmental and Socio-economic Importance of Mining Subsidence Reservoirs. Praha : Technická literatura BEN, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7300-445-3. Odborné internetové portály

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru v rámci přednášek formou diskuze k probírané látce

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Současný stav nakládání s kaly v ČR a v Evropě. 2. Charakteristika kalů. 3. Stabilizace a hygienizace kalů. 4. Zahušťování kalů. 5. Odvodňování kalů – přirozené metody. 6. Odvodňování kalů – strojní metody. 7. Sušení kalů. 8. Doprava odpadních kalů. 9. Anaerobní stabilizace – zplyňování. 10. Kompostování kalů. 11. Zemědělské využití kalů. 12. Termické využití kalů – spalování. 13. Rekultivační využití kalů. 14. Odpadní kaly a související legislativa.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku