546-0434/05 – Zpracování kalů (ZK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Studenti se orientují v problematice odpadních kalů, prokazují znalosti systému kalového hospodářství, vč. jednotlivých technologií zpracování odpadních kalů. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Studenti dovedou charakterizovat metody zpracování a využití odpadních kalů, jsou schopni související legislativu aplikovat na danou problematiku.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problematikou zpracování kalů, klasifikuje jednotlivé druhy kalů a zabývá se podrobně způsoby jejich dalšího zpracování, konkrétně možnostmi stabilizace a hygienizace kalů, technologickými postupy jako je zahušťování, odvodňování a sušení kalů. V neposlední řadě se zabývá možnostmi využití kalů – v souladu s legislativou životního prostředí ČR, stejně jako přehledem legislativy, související s problematikou odpadních kalů.

Povinná literatura:

LYČKOVÁ, B. a kol. Zpracování kalů. Ostrava : VŠB-TUO, 2009. 87 s. ISBN 978-80-248-1921-1. ŠPALDON, F. Úprava nerastných surovín. Bratislava : Alfa, 1986. 484 s. RACLAVSKÁ, H. Technologie zpracování a využití kalů z ČOV. Ostrava : VŠB-TUO, 2007. 171 s. ISBN 978-80-248-1600-5. DOHÁNYOS, M. a kol. Anaerobní čistírenské technologie. Brno : NOEL 2000 s.r.o., 1998. SEVIOUR, R. Microbial Ecology of Activated Sludge. London : IWA Publishing, 2009. ISBN 978-18-433-9032-9.

Doporučená literatura:

KUČEROVÁ, R. a kol. Multimediální učební texty zaměřené na problematiku úpravy a čištění vody. Ostrava : VŠB-TUO, 2010. Dostupné na www: http://homen.vsb.cz/hgf/546/Materialy/Radka_2010/index.html. ŠÁLEK, J., V. TLAPÁK. Přírodní způsoby čištění znečištěných povrchových a odpadních vod. Praha : ČKAIT, s.r.o., 2006. HLAVÍNEK, P., J. MIČÍN, P. PRAX. Příručka stokování a čištění. Brno : NOEL 2000 s.r.o., 2001. 251 s. ISBN 80-86020-30-4. SIERKA, E. et al. Environmental and Socio-economic Importance of Mining Subsidence Reservoirs. Praha : Technická literatura BEN, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7300-445-3. Odborné internetové portály

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní přístup na přednáškách

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Současný stav nakládání s kaly v ČR a v Evropě. 2. Charakteristika kalů. 3. Stabilizace a hygienizace kalů. 4. Zahušťování kalů. 5. Odvodňování kalů – přirozené metody. 6. Odvodňování kalů – strojní metody. 7. Sušení kalů. 8. Doprava odpadních kalů. 9. Anaerobní stabilizace – zplyňování. 10. Kompostování kalů. 11. Zemědělské využití kalů. 12. Termické využití kalů – spalování. 13. Rekultivační využití kalů. 14. Odpadní kaly a související legislativa.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Prezentace seminární práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní