546-0435/02 – Flotace nerostných surovin a odpadů (FNSO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
PEC06 doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
JAN0450 Ing. Sarah Janštová
MUD0002 Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V tomto předmětu je studentům navazujícího studia vysvětlen princip flotační metody úpravy nerostných surovin a odpadů. Studenti v rámci laboratorních cvičení stanovují na základě experimentů flotovatelnost jednotlivých surovin a stanovují optimální podmínky flotace.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V tomto předmětu je studentům vysvětlen princip flotace, její význam při úpravě primárních i sekundárních surovin, jsou seznámeni s chemicko-fyzikálními ději probíhajícími při flotování, flotačními reagencemi a mechanismy jejich působení, flotačními zařízeními a způsoby flotace jednotlivých typů surovin. Na teoretický základ navazují praktická cvičení v laboratoři, kde pak studenti aplikují metodu flotace na konkrétních vzorcích surovin.

Povinná literatura:

Flotace nerostných surovin a odpadů. VŠB-TU Ostrava. 2013. Dostupné z: http://hgf10.vsb.cz/546/Flotace/ BULATOVIC, Srdjan M. Handbook of Flotation Reagents. Boston: Elsevier, 2007. DOI: 10.1016/B978-0-444-53029-5.X5009-6. ISBN 9780444530295. FEČKO, Peter. Netradiční způsoby úpravy černouhelných kalů. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2001. ISBN 80-7078-921-2. KMEŤ, S. Flotácia. Bratislava: Alfa, 1992. ISBN 80-05-00971-2.

Doporučená literatura:

FEČKO, Peter a Vladimír ČABLÍK, Ed. Úprava nerostných surovin a odpadů: pořádaná u příležitosti životního jubilea Doc. Dr. Inž. Barbary Tory, Ing. Věry Sedláčkové, Ph.D. : 31.3.2006. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1050-6. RUBINSTEIN, J., B. Column flotation: Volume 2, Processes, designs and practices. Switzerland: Gordon and Breach Science Publishers, 1995. ISBN 2-88124-917-5. Vidlář,J.: Použití flotace při čištění průmyslových odpadních vod,publikace. OIS VTEI-OKR,Ostrava 1980 (58 s). Vědecké databáze Science Direct, SpringerLink, Wiley Online Library

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti budou během semestru vypracovávat na základě praktických úloh protokoly. Požadavkem k udělení zápočtu je zdárné vypracování všech požadovaných protokolů. Tento předmět je ukončen ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální studium aktuálních odborných publikací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Princip flotace, historický vývoj a význam. 2. Typy flotace, principy a možnosti využití 3. Terminologie ve flotaci a úpravnictví. 4. Podmínky flotace, jejich význam a vliv na flotační proces. 5. Základní parametry vyhodnocování flotovatelnosti suroviny. 6. Frakční flotace, princip a význam. 7. Křivky flotovatelnosti, grafické znázornění výpočty z bilančních rovnic. 8. Pěnová flotace, princip, schéma flotačního cyklu (základní, přečistná, kontrolní flotace atd.) 9. Fyzikálně-chemická podstata flotace (stabilita vazby pevných částic na vzduchových bublinách, povrchové napětí fázových rozhraní, elektrokinetické jevy atd.). 10. Flotační reagence (flotační sběrače, pěniče, aktivátory, depresory, modifikující látky atd.), jejich chemická podstata a význam ve flotačním procesu. 11. Flotační sběrače (ionogenní, neionogenní, amfoterní). 12. Flotační pěniče, aktivátory a depresory. 13. Flotační zařízení (pneumatické, mechanické, pneumo-mechanické flotátory, flotátory jiných konstrukcí). 14. Využití flotace v průmyslových odvětvích (flotace kovonosných odpadů, rozpustných solí, odpadních vod atd.).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  10 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 27  8 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní