546-0437/03 – Minerální biotechnologie I (MB I)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuIng. Iva Janáková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Peter Fečko, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FEC40 prof. Ing. Peter Fečko, CSc.
HOR43 Pavlina Horklová
PEC06 Ing. Iva Janáková, Ph.D.
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
LUP01 Ing. Alena Luptáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů v oblasti minerálních biotechnologií se zaměřením na biotechnologické procesy při úpravě sulfidických rud a uhelné hmoty. Zvláštní pozornost je věnována průběhu environmentálních pochodů na ložiscích se sulfidickou mineralizací, bioloužení a mikroorganismům používaných k bioloužení, kde studenti porozumí dané problematice. Studenti budou schopni pracovat se získanými informacemi a budou moci je porovnávat s praxí. Ve cvičení budou schopni aplikovat své vědomosti a zhodnotit v praktických cvičeních. Nově nabyté znalosti jsou východiskem pro optimalizaci, měření a řízení bioprocesu.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět „Minerální biotechnologie I“ je orientován na úvodní informaci o využití a aplikaci minerálních biotechnologií ve výzkumu, ale také v provozní praxi. Předmět se podrobně zabývá problematikou minerálních biotechnologií, zejména na procesy sufidických rud a uhelné moty. Jednotlivé přednášky jsou věnovány environmentálním biogenním dějům, základním principům minerálních biotechnologií, všeobecné charakteristice mikrobiálních metabolismů jednotlivých mikroorganismů. Dále se předmět věnuje studiu možností aplikace biogenních dějů do technologických postupů úpravy a zpracování vybraných sulfidických rud.

Povinná literatura:

FEČKO, Peter, Mária KUŠNIEROVÁ, Alena SOCHORKOVÁ, Mária PRAŠČÁKOVÁ, Pavla OVČAŘÍ, Nikolas MUCHA a Iva JANÁKOVÁ. Biotechnológie v úprave uhlia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2008. ISBN 9788024817019. FEČKO, Peter, Mária KUŠNIEROVÁ, Vladimír ČABLÍK a Iva PEČTOVÁ(Janáková). Environmentální biotechnologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut environmentálního inženýrství, 2004. ISBN 8024807009. KUŠNIEROVÁ, Mária a Peter FEČKO. Minerálne biotechnológie I v ťažbe a úprave sulfidických ložísk. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-248-0023-3. CHAMY, Rolando, Francisca ROSENKRANZ a Lorena SOLER, ed. Biodegradation and Bioremediation of Polluted Systems - New Advances and Technologies [online]. InTech, 2015. ISBN 978-953-51-2238-8.

Doporučená literatura:

KADUKOVÁ, Jana a Edita VIRČÍKOVÁ. Minerálne biotechnológie III: biosorpcia kovov z roztokov. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0244-9. AMBROŽOVÁ, Jana. Mikrobiologie v technologii vod. 2., přeprac. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2008. ISBN 978-80-7080-676-0 ČERNÍK, Miroslav. Chemicky podporované in situ sanační technologie. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2010. ISBN 978-80-7080-767-5 KüCK, Ulrich FRANKENBERG-DINKEL, Nicole. Biotechnology. De Gruyter, 2015.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod, Biotechnologie a jejich vývoj 2. Environmentální biogenní děje jako základní princip minerálních biotechnologií 3. Minerální biotechnologie 4. Chemická a biologická podstata koloběhu prvků v biosféře 5. Průběh environmentálních pochodů na ložiscích se sulfidickou mineralizací 6. Biologicko - chemické loužení pyritu (FeS2) 7. Biologicko - chemické loužení arzenopyritu (FeAsS) 8. Biologicko - chemické loužení Cu sulfidů 9. Biologicko - chemické loužení antimonitu (Sb2S3) 10. Biologicko - chemické loužení sfaleritu (ZnS) 11. Biologicko - chemické loužení galenitu (PbS) 12. Biologicko - chemické loužení sulfidických rud na povrchu důlních závodů 13. Neextrakční – úpravnické metody využití biologicko – chemických oxidačních dějů při zpracovaní sulfidických koncentrátů 14. Studium možností aplikace biogenních dějů do technologických postupů úpravy a zpracování vybraných sulfidických rud 15. Důsledky environmentálních dějů v biotopech sulfidických ložisek skládek odpadů z jejich těžby 16. Identifikace biogenních dějů v starých důlních zátěží

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku