546-0437/05 – Minerální biotechnologie I (MB I)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEC06 doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
MUD0002 Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů v oblasti minerálních biotechnologií se zaměřením na biotechnologické procesy při úpravě sulfidických rud a uhelné hmoty. Zvláštní pozornost je věnována průběhu environmentálních pochodů na ložiscích se sulfidickou mineralizací, bioloužení a mikroorganismům používaných k bioloužení, kde studenti porozumí dané problematice. Studenti budou schopni pracovat se získanými informacemi a budou moci je porovnávat s praxí. Ve cvičení budou schopni aplikovat své vědomosti a zhodnotit v praktických cvičeních. Nově nabyté znalosti jsou východiskem pro optimalizaci, měření a řízení bioprocesu.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět „Minerální biotechnologie I“ je orientován na úvodní informaci o využití a aplikaci minerálních biotechnologií ve výzkumu, ale také v provozní praxi. Předmět se podrobně zabývá problematikou minerálních biotechnologií, zejména na procesy sufidických rud a uhelné moty. Jednotlivé přednášky jsou věnovány environmentálním biogenním dějům, základním principům minerálních biotechnologií, všeobecné charakteristice mikrobiálních metabolismů jednotlivých mikroorganismů. Dále se předmět věnuje studiu možností aplikace biogenních dějů do technologických postupů úpravy a zpracování vybraných sulfidických rud.

Povinná literatura:

FEČKO, Peter, Mária KUŠNIEROVÁ, Alena SOCHORKOVÁ, Mária PRAŠČÁKOVÁ, Pavla OVČAŘÍ, Nikolas MUCHA a Iva JANÁKOVÁ. Biotechnológie v úprave uhlia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2008. ISBN 9788024817019. FEČKO, Peter, Mária KUŠNIEROVÁ, Vladimír ČABLÍK a Iva PEČTOVÁ(Janáková). Environmentální biotechnologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut environmentálního inženýrství, 2004. ISBN 8024807009. KUŠNIEROVÁ, Mária a Peter FEČKO. Minerálne biotechnológie I v ťažbe a úprave sulfidických ložísk. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-248-0023-3. CHAMY, Rolando, Francisca ROSENKRANZ a Lorena SOLER, ed. Biodegradation and Bioremediation of Polluted Systems - New Advances and Technologies [online]. InTech, 2015. ISBN 978-953-51-2238-8.

Doporučená literatura:

KADUKOVÁ, Jana a Edita VIRČÍKOVÁ. Minerálne biotechnológie III: biosorpcia kovov z roztokov. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0244-9. AMBROŽOVÁ, Jana. Mikrobiologie v technologii vod. 2., přeprac. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2008. ISBN 978-80-7080-676-0 ČERNÍK, Miroslav. Chemicky podporované in situ sanační technologie. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2010. ISBN 978-80-7080-767-5 KüCK, Ulrich FRANKENBERG-DINKEL, Nicole. Biotechnology. De Gruyter, 2015.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Na laboratorních cvičeních je vyžadována příprava. Na závěr semestru vyhodnocení laboratorních prací. Zápočet je udělen na základě odevzdání protokolů. V přednáškách je průběžná kontrola znalostí vedena formou diskuze k probírané látce. Na závěr semestru písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování laboratorních protokolů, pravidelná účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Minerální biotechnologie a jejich vývoj; Environmentální biogenní děje jako základní princip minerálních biotechnologií; Kinetika procesu 2. Biogenní prvky; Chemická a biologická podstata koloběhu prvků v biosféře 3. Průběh environmentálních pochodů na ložiscích se sulfidickou mineralizací; Bioloužení, Mikroorganismy používané k bioloužení 4. Rod Thiobacillus, Biologicko - chemická oxidace kovů (obecně) 5. Biologicko - chemické loužení pyritu a arzenopyritu 6. Biologicko - chemické loužení Cu sulfidů 7. Biologicko - chemické loužení sfaleritu, galenitu a antimonitu 8. Aplikace biologicko- chemických metod v hornictví a úpravnictví 9. Klasifikace uhelné hmoty – fyzikální vlastnosti, makropetrografická klasifikace 10. Mikropetrografická klasifikace – hnědé uhlí, černé uhlí; Mikrolitotypy 11. Formy vystupování síry v uhlí; Odstranění síry z uhlí pomocí mikroorganismů 12. Technologické aspekty biologické desulfurizace síry z uhlí 13. Biodegradace černého a hnědého uhlí – štěpení vazeb, bioúprava uhlí pro neenergetické účely.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  31 3
Rozsah povinné účasti: Studenti se zúčastní laboratorních cvičení a vypracují seminární práci. Předmět je ukončen ústní a písemnou zkouškou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude zpracování seminární práce a vypracování protokolu. Předmět je ukončen ústní a písemnou zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Most 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Most 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Most 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Most 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Most 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní