546-0438/01 – Minerální biotechnologie II. (MBII)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
JAB016 Ing. Radim Jablonka
PEC06 doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
KAS317 Ing. Hana Richterová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost problematiky minerálních biotechnologií se zaměřením na oblast biokoroze a vlivů biodeteriogenů na stavební díla, dále na aplikaci biopolymerů a bioreaktorů. Dokázat rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku biokoroze, biopolymerů a bioreaktorů. Schopnost si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Srovnávat jednotlivé přístupy a konfrontovat je s praxí . Schopnost samostatného řešení zadaných úloh. Schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se podrobně zabývá problematikou minerálních biotechnologií.Jednotlivé přednášky jsou věnovány: environmentálním biogenním dějům, základním principům minerálních biotechnologií, vzniku a vývoji procesu biodeteriorace budov, vlivu mikroorganismů na stavební materiály, biokorozi betonu, rozboru působení mikroorganismů při biokorozi. Aplikací síran redukujících bakterií a studiu bakteriální redukce síranů, popisu síranové koroze betonů způsobené sirnými bakteriemi. Věnuje se popisu mikroorganismů a jejich úloha v metabolismu anorganických sirných látek. Dále se předmět věnuje studiu možností aplikace biogenních dějů do technologických postupů. Použití biologicky odbouratelných polymerů. Komerčně užívané biologicky odbouratelné polymery škrobové polymery, kyselina polymléčná, polyhydroxyalkanoáty a hospodaření s odpady souvisejícími s užíváním biologicky odbouratelných polymerů. Jeho třetí část je věnována bioreaktorům. Rozšiřuje znalosti o návrh zařízení, ve kterých dochází k přeměně hmoty chemickou a biochemickou reakcí. Vysvětluje základy chemické kinetiky homogenních i heterogenních a biochemických reakcí a návrh základních typů reaktorů a biorektorů.

Povinná literatura:

KADUKOVÁ J., RUDZANOVÁ D., LUKAVSKÝ J., ČABLÍK V. Charakteristika rias využívaných v biometalurgii a environmentálních biotechnológiách. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2015. 126 s. ISBN 978-80-248-3735-2. LEDEREROVÁ J., et al. Biokorozní vlivy na stavební díla. Jaroslava Ledererová; Ing. Karel Pavlík. 1. vyd. Praha : Silikátový svaz , 2009. 273 s. Vydal: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. ISBN 978-80-86821-50-4. FEČKO, P., KUŠNIEROVÁ, M., ČABLÍK, V., PEČTOVÁ, I. Environmentální biotechnologie. Ostrava : Ediční středisko VŠB- TU Ostrava, 2004. 180 s. ISBN 80-248-0700-9. Handbook of fungal biotechnology / edited by Dilip K. Arora ; associate editors Paul D. Bridge, Deepak Bhatnagar. - 2nd ed. - New York : M. Dekker, c2004 - xii, 592 s. ISBN 0-8247-4018-1.

Doporučená literatura:

Mineral raw materials and mining activity of the 21st century : November 25-27, 2003, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. Part I,II / [editor Fečko Peter]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, [2003]. 364 s. Bioremediation of relcalcitrant [i.e. recalcitrant] compounds / edited by Jeffrey W. Talley. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006 - 310 p. ISBN 1-56670-656-4. FEČKO P. Netradiční způsoby úpravy černouhelných kalů. 2001. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. 150 s. ISBN 80-7078-921-2. CHRIAŠTEĽ L. a SOLTES J. Bioreaktor. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2003. ISBN 80-227-1843-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test, prezentace seminární úlohy, diskuze k probírané látce

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
546-0437 MB I Minerální biotechnologie I Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Biologická koroze stavebních hmot 2. Podmínky pro působení biodeteriogenů 3. Vznik a vývoj procesu biodeteriorace budov 4. Vliv mikroorganismů na stavební materiály 5. Průzkum a diagnostika narušení stavebních materiálů vlivem biokoroze 6. Příčiny vzniku degradačních procesů na stavebních materiálech 7. Biokoroze betonu 8. Rozbor působení mikroorganismů při biokorozi 9. Síranová koroze 10. Síranová koroze betonů způsobená sirnými bakteriemi 11. Mikroorganismy a jejich úloha v metabolismu anorganických sirných látek 12. Základní struktura mikrobiální buňky 13. Taxonomické systémy bakterií 14. Biodegradabilni plasty 15. Bioreaktory

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 10
                Zápočet Jiný typ úlohy 3  1 2
                Sledování působení biokoroze na zkušebí tělesa Laboratorní práce 10  2 1
                Biologické loužení Laboratorní práce 10  2 1
                Semestrální projekt Semestrální projekt 10  5 2
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  8 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  10 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 letní