546-0438/02 – Minerální biotechnologie II. (MBII)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
PEC06 doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
MUD0002 Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost problematiky minerálních biotechnologií se zaměřením na oblast biokoroze a vlivů biodeteriogenů na stavební díla, dále na aplikaci biopolymerů a bioreaktorů. Dokázat rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku biokoroze, biopolymerů a bioreaktorů. Schopnost si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Srovnávat jednotlivé přístupy a konfrontovat je s praxí . Schopnost samostatného řešení zadaných úloh. Schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se podrobně zabývá problematikou minerálních biotechnologií.Jednotlivé přednášky jsou věnovány: environmentálním biogenním dějům, základním principům minerálních biotechnologií, vzniku a vývoji procesu biodeteriorace budov, vlivu mikroorganismů na stavební materiály, biokorozi betonu, rozboru působení mikroorganismů při biokorozi. Aplikací síran redukujících bakterií a studiu bakteriální redukce síranů, popisu síranové koroze betonů způsobené sirnými bakteriemi. Věnuje se popisu mikroorganismů a jejich úloha v metabolismu anorganických sirných látek. Dále se předmět věnuje studiu možností aplikace biogenních dějů do technologických postupů. Použití biologicky odbouratelných polymerů. Komerčně užívané biologicky odbouratelné polymery škrobové polymery, kyselina polymléčná, polyhydroxyalkanoáty a hospodaření s odpady souvisejícími s užíváním biologicky odbouratelných polymerů. Jeho třetí část je věnována bioreaktorům. Rozšiřuje znalosti o návrh zařízení, ve kterých dochází k přeměně hmoty chemickou a biochemickou reakcí. Vysvětluje základy chemické kinetiky homogenních i heterogenních a biochemických reakcí a návrh základních typů reaktorů a biorektorů.

Povinná literatura:

KADUKOVÁ J., RUDZANOVÁ D., LUKAVSKÝ J., ČABLÍK V. Charakteristika rias využívaných v biometalurgii a environmentálních biotechnológiách. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2015. 126 s. ISBN 978-80-248-3735-2. LEDEREROVÁ J., et al. Biokorozní vlivy na stavební díla. Jaroslava Ledererová; Ing. Karel Pavlík. 1. vyd. Praha : Silikátový svaz , 2009. 273 s. Vydal: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. ISBN 978-80-86821-50-4. FEČKO, P., KUŠNIEROVÁ, M., ČABLÍK, V., PEČTOVÁ, I. Environmentální biotechnologie. Ostrava : Ediční středisko VŠB- TU Ostrava, 2004. 180 s. ISBN 80-248-0700-9. Handbook of fungal biotechnology / edited by Dilip K. Arora ; associate editors Paul D. Bridge, Deepak Bhatnagar. - 2nd ed. - New York : M. Dekker, c2004 - xii, 592 s. ISBN 0-8247-4018-1.

Doporučená literatura:

Mineral raw materials and mining activity of the 21st century : November 25-27, 2003, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. Part I,II / [editor Fečko Peter]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, [2003]. 364 s. Bioremediation of relcalcitrant [i.e. recalcitrant] compounds / edited by Jeffrey W. Talley. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006 - 310 p. ISBN 1-56670-656-4. FEČKO P. Netradiční způsoby úpravy černouhelných kalů. 2001. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. 150 s. ISBN 80-7078-921-2. CHRIAŠTEĽ L. a SOLTES J. Bioreaktor. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2003. ISBN 80-227-1843-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test, prezentace seminární úlohy, diskuze k probírané látce

E-learning

Další požadavky na studenta

doplnit!doplnit!doplnit!doplnit!doplnit!

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
546-0437 MB I Minerální biotechnologie I Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Biologická koroze stavebních hmot 2. Podmínky pro působení biodeteriogenů 3. Vznik a vývoj procesu biodeteriorace budov 4. Vliv mikroorganismů na stavební materiály 5. Průzkum a diagnostika narušení stavebních materiálů vlivem biokoroze 6. Příčiny vzniku degradačních procesů na stavebních materiálech 7. Biokoroze betonu 8. Rozbor působení mikroorganismů při biokorozi 9. Síranová koroze 10. Síranová koroze betonů způsobená sirnými bakteriemi 11. Mikroorganismy a jejich úloha v metabolismu anorganických sirných látek 12. Základní struktura mikrobiální buňky 13. Taxonomické systémy bakterií 14. Biodegradabilni plasty 15. Bioreaktory

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  15
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní
2009/2010 letní