546-0438/04 – Minerální biotechnologie II. (MBII)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
PEC06 doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost problematiky minerálních biotechnologií se zaměřením na oblast biokoroze a vlivů biodeteriogenů na stavební díla, dále na aplikaci biopolymerů a bioreaktorů. Dokázat rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku biokoroze, biopolymerů a bioreaktorů. Schopnost si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Srovnávat jednotlivé přístupy a konfrontovat je s praxí . Schopnost samostatného řešení zadaných úloh. Schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se podrobně zabývá problematikou minerálních biotechnologií.Jednotlivé přednášky jsou věnovány: environmentálním biogenním dějům, základním principům minerálních biotechnologií, vzniku a vývoji procesu biodeteriorace budov, vlivu mikroorganismů na stavební materiály, biokorozi betonu, rozboru působení mikroorganismů při biokorozi. Aplikací síran redukujících bakterií a studiu bakteriální redukce síranů, popisu síranové koroze betonů způsobené sirnými bakteriemi. Věnuje se popisu mikroorganismů a jejich úloha v metabolismu anorganických sirných látek. Dále se předmět věnuje studiu možností aplikace biogenních dějů do technologických postupů. Použití biologicky odbouratelných polymerů. Komerčně užívané biologicky odbouratelné polymery škrobové polymery, kyselina polymléčná, polyhydroxyalkanoáty a hospodaření s odpady souvisejícími s užíváním biologicky odbouratelných polymerů. Jeho třetí část je věnována bioreaktorům. Rozšiřuje znalosti o návrh zařízení, ve kterých dochází k přeměně hmoty chemickou a biochemickou reakcí. Vysvětluje základy chemické kinetiky homogenních i heterogenních a biochemických reakcí a návrh základních typů reaktorů a biorektorů.

Povinná literatura:

KADUKOVÁ J., RUDZANOVÁ D., LUKAVSKÝ J., ČABLÍK V. Charakteristika rias využívaných v biometalurgii a environmentálních biotechnológiách. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2015. 126 s. ISBN 978-80-248-3735-2. LEDEREROVÁ J., et al. Biokorozní vlivy na stavební díla. Jaroslava Ledererová; Ing. Karel Pavlík. 1. vyd. Praha : Silikátový svaz , 2009. 273 s. Vydal: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. ISBN 978-80-86821-50-4. FEČKO, P., KUŠNIEROVÁ, M., ČABLÍK, V., PEČTOVÁ, I. Environmentální biotechnologie. Ostrava : Ediční středisko VŠB- TU Ostrava, 2004. 180 s. ISBN 80-248-0700-9. Handbook of fungal biotechnology / edited by Dilip K. Arora ; associate editors Paul D. Bridge, Deepak Bhatnagar. - 2nd ed. - New York : M. Dekker, c2004 - xii, 592 s. ISBN 0-8247-4018-1.

Doporučená literatura:

Mineral raw materials and mining activity of the 21st century : November 25-27, 2003, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic. Part I,II / [editor Fečko Peter]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, [2003]. 364 s. Bioremediation of relcalcitrant [i.e. recalcitrant] compounds / edited by Jeffrey W. Talley. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2006 - 310 p. ISBN 1-56670-656-4. FEČKO P. Netradiční způsoby úpravy černouhelných kalů. 2001. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. 150 s. ISBN 80-7078-921-2. CHRIAŠTEĽ L. a SOLTES J. Bioreaktor. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2003. ISBN 80-227-1843-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test, prezentace seminární úlohy, diskuze k probírané látce, písemná a ústní část zkoušky

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doplňující literatury.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
546-0437 MB I Minerální biotechnologie I Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Biologická koroze stavebních hmot 2. Podmínky pro působení biodeteriogenů 3. Vznik a vývoj procesu biodeteriorace budov 4. Vliv mikroorganismů na stavební materiály 5. Průzkum a diagnostika narušení stavebních materiálů vlivem biokoroze 6. Příčiny vzniku degradačních procesů na stavebních materiálech 7. Biokoroze betonu - Rozbor působení mikroorganismů při biokorozi 8. Síranová koroze betonů způsobená sirnými bakteriemi 9. Přehled mikroorganismů podílejících se na biokorozi 10. Vliv plísní na stavební díla 11. Charakteristika řas využívaných v biometalurgii a environmentálních biotechnologiích 12. Biodegradabilní kompozitní materiály 13. Typy bioreaktorů: fermentory, membránové bioreaktory apod.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 18
                Laboratorní úloha Laboratorní práce 33  18
        Zkouška Zkouška 67 (67) 33 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  18
Rozsah povinné účasti: 8+8 h/s v kombinované formě 100% účast na laboratorních cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů zadaných přednášejícím v prostředí MS Teams nebo portálu e-výuka na adrese https://www.vsb.cz/e-vyuka/ . Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu povinnost vypracovat laboratorní úlohy a při osobní účasti napsat zápočtovou písemku, a to nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zadání samostatných úloh poskytne cvičící. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0788A290002) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290002) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Bio P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.