546-0440/01 – Hodnocení vlastností odpadů (HVO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětuRNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZID105 Ing. Kristýna Červená, DiS
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základních teoretických i praktických znalostí o procesu hodnocení vlastností odpadů. Orientace v problematice vzorkování, hodnocení a kategorizace odpadů. Orientace v související legislativě.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznamuje s hodnocením vlastností odpadů s ohledem na další nakládání s nimi, nebezpečnými vlastnostmi odpadů a jejich hodnocením, podmínkami pro práci pověřené osoby a návazností na další legislativu. Studenti si osvojí legislativní, administrativní a fyzické postupy hodnocení vlastností odpadů, odběru vzorků a metody hodnocení. Dovedou zařadit odpad dle katalogu, plánovat odběr vzorku, zadat a vyhodnotit rozbor vzorku a posoudit jejich vlastnosti.

Povinná literatura:

Platná legislativa odpadového hospodářství Platná legislativa chemických látek Metodické pokyny MŽP v odpadech LETCHER, Trevor M. a Daniel A. VALLERO. Waste: a handbook for management. Burlington: Elsevier/Academic Press, 2011. ISBN 978-0-12-381475-3.

Doporučená literatura:

KIZLINK, Juraj. Odpady: sběr, zpracování, zužitkování, zneškodnění, legislativa. 3., upr. a rozš. vyd., V Akademickém nakl. CERM 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. ISBN 978-80-7204-884-7. Skripta. Vysoké učení technické v Brně. KURAŠ, Mečislav. Odpady a jejich zpracování. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2014. ISBN 978-80-86832-80-7. HŘEBÍČEK, Jiří a Bedřich FRIEDMANN. Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni. Brno: Littera, 2009. ISBN 978-80-85763-54-6. CHEREMISINOFF, Paul N. Handbook of solid waste management and waste minimization technologies. Boston: Butterworth-Heinemann, c2003. ISBN 0-7506-7507-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aktivní účast na cvičení, vypracování seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Legislativní podklady pro hodnocení vlastností odpadů - které předpisy co vymezují 2. Co ovlivňuje vlastnosti odpadů 3. Kategorizace odpadů, nebezpečné odpady, definice 4. Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností – podmínky, pravomoci, platnost, nároky na pověřené osoby. Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu – náležitosti, platnost, sdělení o nebezpečných vlastnostech 5. Balení a označování nebezpečných odpadů, souvislost s jinými předpisy 6. Vzorkování odpadů (typy, způsoby, platné předpisy), označování, balení, konzervace, přeprava vzorku, úprava před stanovením 7. Volba postupů pro hodnocení vlastností a výběr hodnocených vlastností v závislosti na předpokládaném způsobu využití nebo odstranění, hierarchie postupů nakládání s odpady, zdůvodnění s ohledem na vlastnosti odpadů a 8. ekonomiku 9. Nároky na skladování odpadů v závislosti na jejich vlastnostech při dočasném uložení 10. Analytika odpadů (laboratoře, ceny, volba postupu, jak zadat rozbor), postup akreditace laboratoří, návaznost přístrojů, nejistota ve výsledcích 11. Definice nebezpečných vlastností odpadů a kritéria jejich hodnocení 12. Hodnocení nebezpečných vlastností H4 – H8 , H10, H11 a H13, vztah k jiné legislativě 13. Hodnocení nebezpečné vlastnosti H1, hodnocení nebezpečných vlastností H2, H3-A a H3-B, H12 14. Hodnocení nebezpečné vlastnosti H9 15. Hodnocení nebezpečné vlastnosti H14, hodnocení nebezpečné vlastnosti H15

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - HGF - P 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný HGF - Hornicko-geologická fakulta stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní