546-0440/04 – Hodnocení vlastností odpadů (HVO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základních teoretických i praktických znalostí o procesu hodnocení vlastností odpadů. Orientace v problematice vzorkování, hodnocení a kategorizace odpadů. Orientace v související legislativě.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznamuje s hodnocením vlastností odpadů s ohledem na další nakládání s nimi, nebezpečnými vlastnostmi odpadů a jejich hodnocením, podmínkami pro práci pověřené osoby a návazností na další legislativu. Studenti si osvojí legislativní, administrativní a fyzické postupy hodnocení vlastností odpadů, odběru vzorků a metody hodnocení. Dovedou zařadit odpad dle katalogu, plánovat odběr vzorku, zadat a vyhodnotit rozbor vzorku a posoudit jejich vlastnosti.

Povinná literatura:

Platná legislativa odpadového hospodářství Platná legislativa chemických látek Metodické pokyny MŽP v odpadech LETCHER, Trevor M. a Daniel A. VALLERO. Waste: a handbook for management. Burlington: Elsevier/Academic Press, 2011. ISBN 978-0-12-381475-3.

Doporučená literatura:

KIZLINK, Juraj. Odpady: sběr, zpracování, zužitkování, zneškodnění, legislativa. 3., upr. a rozš. vyd., V Akademickém nakl. CERM 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. ISBN 978-80-7204-884-7. Skripta. Vysoké učení technické v Brně. KURAŠ, Mečislav. Odpady a jejich zpracování. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2014. ISBN 978-80-86832-80-7. HŘEBÍČEK, Jiří a Bedřich FRIEDMANN. Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni. Brno: Littera, 2009. ISBN 978-80-85763-54-6. CHEREMISINOFF, Paul N. Handbook of solid waste management and waste minimization technologies. Boston: Butterworth-Heinemann, c2003. ISBN 0-7506-7507-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace semestrální práce na téma hodnocení zvoleného typu odpadů v délce minimálně 40 minut. 100% účast v laboratorních cvičeních, odevzdání protokolů z laboratorních testů. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

100% účast v laboratorních cvičeních, odevzdání protokolů z laboratorních testů, vypracování a prezentace seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Legislativní podklady pro hodnocení vlastností odpadů - které předpisy co vymezují 2. Kategorizace odpadů, nebezpečné odpady, definice 3. Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností – podmínky, pravomoci, platnost, nároky na pověřené osoby. Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu – náležitosti, platnost, sdělení o nebezpečných vlastnostech 4. Balení a označování nebezpečných odpadů, souvislost s jinými předpisy 5. Vzorkování odpadů (typy, způsoby, platné předpisy), označování, balení, konzervace, přeprava vzorku, úprava před stanovením 6. Volba postupů pro hodnocení vlastností a výběr hodnocených vlastností v závislosti na předpokládaném způsobu využití nebo odstranění, hierarchie postupů nakládání s odpady, zdůvodnění s ohledem na vlastnosti odpadů a ekonomiku 7. Nároky na skladování odpadů v závislosti na jejich vlastnostech při dočasném uložení 8. Analytika odpadů (laboratoře, ceny, volba postupu, jak zadat rozbor), postup akreditace laboratoří, návaznost přístrojů, nejistota ve výsledcích 9. Definice nebezpečných vlastností odpadů a kritéria jejich hodnocení 10. Hodnocení nebezpečných vlastností HP4 – HP8, HP10, HP11, vztah k jiné legislativě 11. Hodnocení nebezpečných vlastností HP1 - HP3 12. Hodnocení nebezpečných vlastností HP9, HP12, HP13 13. Hodnocení nebezpečných vlastností HP14 a HP15

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  51 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování a prezentace seminární práce

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní