546-0441/05 – Provozní praxe (PRP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity8
Garant předmětuIng. Iva Janáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+20
kombinovaná Zápočet 0+20

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Ověřit teoretické znalosti a osvojit si základy přístupů pro aplikace nabytých poznatků při řešení konkrétních problémů v oblasti odpadového hospodářství a úpravy surovin.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Provozní praxe je důležitou součástí výuky navazujícího magisterského studia. Studenti si v rámci praxe ověří své teoretické znalosti a osvojí si základy přístupů pro aplikace nabytých poznatků při řešení konkrétních problémů. Praxe bude dle možnosti zaměřována do oblasti potenciálního zájmu a možného uplatnění studenta.

Povinná literatura:

Odborná literatura a technické normy. Směrnice 89/391 – rámcová směrnice o BOZP Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Doporučená literatura:

Právní předpisy v oblasti BOZP. Technické normy upravující osobní ochranné prostředky - třída 83, skupina 21-27.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Na základě požadavků firmy je podepsána dohoda o zabezpečení odborné praxe studenta, ve které jsou stanoveny pověřené osoby organizací praxe ze strany firmy i ze školy. Student předkládá závěrečnou zprávu z průběhu konání praxe a potvrzení firmy o absolvování praxe.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pracovní deník potvrzený pověřenou osobou z firmy, v níž byla provozní praxe vykonána, závěrečná zpráva z praxe, potvrzení firmy o absolvování praxe.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Studenti absolvují odbornou provozní praxi v rozsahu 20 dní za semestr se zaměřením na uplatnění minerálních biotechnologií v praxi.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku