546-0441/09 – Provozní praxe (PRP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEC06 doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+120
kombinovaná Zápočet 0+120

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Ověřit teoretické znalosti a osvojit si základy přístupů pro aplikace nabytých poznatků při řešení konkrétních problémů v oblasti odpadového hospodářství a úpravy surovin.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity
Praxe
Experimentální práce ve firmě

Anotace

Provozní praxe je důležitou součástí výuky navazujícího magisterského studia. Studenti si v rámci praxe ověří své teoretické znalosti a osvojí si základy přístupů pro aplikace nabytých poznatků při řešení konkrétních problémů. Praxe bude dle možnosti zaměřována do oblasti potenciálního zájmu a možného uplatnění studenta.

Povinná literatura:

Odborná literatura a technické normy. Směrnice 89/391 – rámcová směrnice o BOZP Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Doporučená literatura:

Právní předpisy v oblasti BOZP. Technické normy upravující osobní ochranné prostředky - třída 83, skupina 21-27.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Pracovní deník potvrzený pověřenou osobou z firmy , v níž byla provozní praxe vykonána, závěrečná zpráva z praxe, potvrzení o absolvování praxe.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pracovní deník potvrzený pověřenou osobou z firmy, v níž byla provozní praxe vykonána, závěrečná zpráva z praxe, potvrzení o absolvování praxe.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Studenti absolvují provozní praxi v rozsahu 120 hod/semesetr se zaměřením na odpadové hospodářství a úpravu surovin. Vzhledem k velkému objemu hodinové dotace si mohou studenti rozvolnit provozní praxi do dvou ročníků, tak aby v součtu měli vykonáno 120 hodin v závěrečném ročníku studia.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Absolvování individuální odborné praxe je doloženo potvrzením o počtu odpracovaných dnů a náplní činnosti.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Absolvování individuální odborné praxe je doloženo potvrzením o počtu odpracovaných dnů a náplní činnosti. Student má možnost si odbornou praxi rozvolnit v rámci studia do více než jednoho semestru.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní