546-0443/01 – Státní správa v odpadovém hospodářství (STSPOH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Barbora Lyčková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Barbora Lyčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LYC25 Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obeznámení studentů s výkonem státní správy v oblasti odpadového hospodářství. Charakterizace jednotlivých orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství, jejich práva a povinnosti.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s legislativou odpadů, s detailním výkladem výkonu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství. Charakterizuje práva a povinnosti jednotlivých orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.

Povinná literatura:

[1] ČESKO. ZÁKONY O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Životní prostředí: vodní hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence, obnovitelné zdroje, ekologická újma: redakční uzávěrka 14.6.2010. Ostrava: Sagit, [2010]. 640 s. ISBN 978-80-7208-814-0. [2] SBÍRKA ZÁKONŮ, dostupná na WWW: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Doporučená literatura:

[1] DAMOHORSKÝ, M. a kol. Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí, ASPI 2004, 199 s. ISBN 80-7357-036-X. [2] FILDÁN, Z. Povinnosti firem v podnikové ekologii, ENVIGROUP 2010, ISBN 978-80-904215-5-4. [3] RYCHETSKÝ, D. a kol.: Odpady – podnikatelem bez pokut, ERA 2002, 144 s. ISBN 80-86517-27-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

kontrolní test

E-learning

Další požadavky na studenta

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Legislativa životního prostředí 2. Legislativa odpadového hospodářství 3. Zákon o odpadech 4. Prováděcí předpisy k zákonu o odpadech 5. Výkon veřejné správy v odpadovém hospodářství - práva a povinnosti jednotlivých orgánů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.