546-0443/02 – Státní správa v odpadovém hospodářství (STSPOH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Barbora Lyčková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Barbora Lyčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAB055 Ing. Taťána Barabášová
LYC25 Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obeznámení studentů s výkonem státní správy v oblasti odpadového hospodářství. Charakterizace jednotlivých orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství, jejich práva a povinnosti.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s legislativou odpadů, s detailním výkladem výkonu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství. Charakterizuje práva a povinnosti jednotlivých orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.

Povinná literatura:

[1] ČESKO. ZÁKONY O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Životní prostředí: vodní hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence, obnovitelné zdroje, ekologická újma: redakční uzávěrka 14.6.2010. Ostrava: Sagit, [2010]. 640 s. ISBN 978-80-7208-814-0. [2] SBÍRKA ZÁKONŮ, dostupná na WWW: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Doporučená literatura:

[1] DAMOHORSKÝ, M. a kol. Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí, ASPI 2004, 199 s. ISBN 80-7357-036-X. [2] FILDÁN, Z. Povinnosti firem v podnikové ekologii, ENVIGROUP 2010, ISBN 978-80-904215-5-4. [3] RYCHETSKÝ, D. a kol.: Odpady – podnikatelem bez pokut, ERA 2002, 144 s. ISBN 80-86517-27-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

kontroloní test

E-learning

Další požadavky na studenta

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Legislativa životního prostředí. 2. - 3. Zákon č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 4. - 5. Prováděcí předpisy k Zákonu č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 6. Ministerstvo životního prostředí. 7. Ministerstvo zdravotnictví. 8. Česká inspekce životního prostředí. 9. Česká obchodní inspekce a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. 10. Celní úřady a Policie ČR. 11. Orgány ochrany veřejného zdraví. 12. Krajské úřady. 13. Obecní úřady. 14. Povinnosti firem v odpadovém hospodářství.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku