546-0443/03 – Státní správa v odpadovém hospodářství (STSPOH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. Barbora Lyčková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Barbora Lyčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LYC25 Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obeznámení studentů s výkonem státní správy v oblasti odpadového hospodářství. Charakterizace jednotlivých orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství, jejich práva a povinnosti.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s legislativou odpadů, s detailním výkladem výkonu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství. Charakterizuje práva a povinnosti jednotlivých orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.

Povinná literatura:

[1] ČESKO. ZÁKONY O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Životní prostředí: vodní hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence, obnovitelné zdroje, ekologická újma: redakční uzávěrka 14.6.2010. Ostrava: Sagit, [2010]. 640 s. ISBN 978-80-7208-814-0. [2] SBÍRKA ZÁKONŮ, dostupná na WWW: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Doporučená literatura:

[1] DAMOHORSKÝ, M. a kol. Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí, ASPI 2004, 199 s. ISBN 80-7357-036-X. [2] FILDÁN, Z. Povinnosti firem v podnikové ekologii, ENVIGROUP 2010, ISBN 978-80-904215-5-4. [3] RYCHETSKÝ, D. a kol.: Odpady – podnikatelem bez pokut, ERA 2002, 144 s. ISBN 80-86517-27-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce. Zápočtový test.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Legislativa životního prostředí 2. Zák.č.185/2001Sb., o odpadech - 1.část 3. Zák.č.185/2001Sb., o odpadech - 2.část 4. Prováděcí předpisy k Zák.č. 185/2001Sb., o odpadech - 1.část 5. Prováděcí předpisy k Zák.č. 185/2001Sb., o odpadech - 2.část 6. Ministerstvo životního prostředí 7. Ministerstvo zdravotnictví 8. Česká inspekce životního prostředí 9. Česká obchodní inspekce a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 10. Celní úřady a Policie ČR 11. Orgány ochrany veřejného zdraví 12. Krajské úřady 13. Obecní úřady 14. Povinnosti firem v odpadovém hospodářství

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní