546-0444/02 – Projektování technologií (PT)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA54 Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1
kombinovaná Zápočet 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti získané po absolvování předmětu: Studenti prokáží základní znalosti z projektování technologií podle příslušných právních předpisů a norem, které jsou nezbytné pro zadávání, plánování a povolování staveb. Po absolvování předmětu budou studenti schopni, na základě získaných znalostí, se orientovat v inženýrské praxi při zpracování projektové dokumentace.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět rozvíjí základní znalosti z oblasti projektování technologií dle příslušné legislativy a norem. Výuka je zaměřena na základní atributy projektu, rizika, která se vyskytují v rámci projektového řízení. Studentům jsou vyloženy jednotlivé kroky při vytváření dokumentace jak z hlediska technologie, tak i legislativy. V rámci praktické ukázky v projekční firmě se mají možnosti seznámit s moderními metodami projektování

Povinná literatura:

ŠTEFÁNEK, Radoslav. Projektové řízení pro začátečníky. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2835-0. DOLEŽAL, Jan. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5620-2. MACHAČKOVÁ, Jana. Stavební zákon: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-558-9. TONCHIA, Stefano. Industrial project management: international standards and best practices for engineering and construction contracting. 2nd edition. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2018. ISBN 978-3-662-56327-4.ject management: a structured approach. 4th ed. Burlington, VT: Gower, c2004. ISBN 05-660-7822-8.

Doporučená literatura:

SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3611-2. SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management: systémový přístup k řízení projektů. 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0075-0. DOLEŽAL, Jan, Jiří KRÁTKÝ a Ondřej CINGL. 5 kroků k úspěšnému projektu: 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty. Praha: Grada, 2013. Management (Grada). ISBN 978-80-247-4631-9. MÁCHAL, Pavel, Martina ONDROUCHOVÁ a Radmila PRESOVÁ. Světové standardy projektového řízení: pro malé a střední firmy : IPMA, PMI, PRINCE2. Praha: Grada, 2015. Manažer. ISBN 978-80-247-5321-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané informace budou ověřeny formou semestrálního projektu. Předmět bude ukončen zápočtem a zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

doplnit!doplnit!doplnit!doplnit!doplnit!

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Legislativa: 1. stavební zákon ve vztahu k průmyslovým objektům,plánování a povolování staveb, 2. horním zákonem ve vztahu k ložiskům nerostných surovin,jejich těžbě a zpracování 3. projektování úpraven nerostných surovin: navrhování, projektové stupně, výpočty. 4. podmínky pro provozování technologických zařízení, zkušební provoz, uvedení do trvalého provozu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        zápočet Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku