546-0444/03 – Projektování technologií (PT)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA54 Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti získané po absolvování předmětu: Studenti prokáží základní znalosti z projektování technologií podle příslušných právních předpisů a norem, které jsou nezbytné pro zadávání, plánování a povolování staveb. Po absolvování předmětu budou studenti schopni, na základě získaných znalostí, se orientovat v inženýrské praxi při zpracování projektové dokumentace.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět rozvíjí základní znalosti z oblasti projektování technologií dle příslušné legislativy a norem. Výuka je zaměřena na základní atributy projektu, rizika, která se vyskytují v rámci projektového řízení. Studentům jsou vyloženy jednotlivé kroky při vytváření dokumentace jak z hlediska technologie, tak i legislativy. V rámci praktické ukázky v projekční firmě se mají možnosti seznámit s moderními metodami projektování

Povinná literatura:

ŠTEFÁNEK, Radoslav. Projektové řízení pro začátečníky. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2835-0. DOLEŽAL, Jan. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5620-2. MACHAČKOVÁ, Jana. Stavební zákon: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-558-9. TONCHIA, Stefano. Industrial project management: international standards and best practices for engineering and construction contracting. 2nd edition. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2018. ISBN 978-3-662-56327-4.ject management: a structured approach. 4th ed. Burlington, VT: Gower, c2004. ISBN 05-660-7822-8.

Doporučená literatura:

SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3611-2. SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management: systémový přístup k řízení projektů. 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0075-0. DOLEŽAL, Jan, Jiří KRÁTKÝ a Ondřej CINGL. 5 kroků k úspěšnému projektu: 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty. Praha: Grada, 2013. Management (Grada). ISBN 978-80-247-4631-9. MÁCHAL, Pavel, Martina ONDROUCHOVÁ a Radmila PRESOVÁ. Světové standardy projektového řízení: pro malé a střední firmy : IPMA, PMI, PRINCE2. Praha: Grada, 2015. Manažer. ISBN 978-80-247-5321-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané informace budou ověřeny formou semestrálního projektu. Předmět bude ukončen zápočtem a zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Příprava projektové dokumentace, formulace problému. 2. Legislativa ve vztahu k průmyslovým objektům, plánování a povolování staveb. 3. Právní úprava technické normalizace. 4. Využívání firemní literatury ve vztahu k projektování. 5. Stupně projektové dokumentace – investiční záměr, studie. 6. Podklady pro zpracování technologického schématu. 7. Zpracování optimální varianty jako podkladu pro realizační dokumentaci. 8. Bilanční schéma. 9. Zpracování výrobní dokumentace. 10. Podmínky pro provozování zařízení, zkušební provoz, uvedení zařízení do trvalého provozu. 11. Moderní metody projektování. 12. Praktické ukázky - exkurze do projekční firmy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní