546-0445/01 – Termické metody (TM)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost problematiky nakládání s odpady z celkového hlediska způsobů jejich termického odstranění a jejich efektivního energetického využití. Dokázat rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku termického odstraňování odpadů. Posluchači budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Dokázat vyhodnocovat získané výsledky a řešit samostatně zadané úkoly. Prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Vyučovací metody

Přednášky
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá fyzikálními a chemickými základy termochemické konverze odpadů, potřebnými strojními zařízeními, legislativním rámcem provozování spaloven a zařízení k odstraňování odpadů. Dále seznámit posluchače s efektivním využíváním všech druhů paliv hlavně v popředí zájmu jsou druhotné energetické zdroje, reprezentované především spalitelnými průmyslovými a zemědělskými odpady i městskými odpadky.

Povinná literatura:

OBROUČKA, Karel. Termické odstraňování a energetické využívání odpadů. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. 140 s. : il. ISBN 80-248-0009-8. JUCHELKOVÁ, Dagmar. Odpady, vedlejší produkty a nakládání s nimi. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. 98 s. : il. ISBN 80-248-0753-X. HLAVATÁ, Miluše. Odpadové hospodářství. 1. dotisk vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 174 s. ISBN 80-248-0737-8. FEČKO, P., KUŠNIEROVÁ, M., RACLAVSKÁ, H., ČABLÍK, V., LYČKOVÁ, B. Fly Ash. Fly Ash, VŠB-TU Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2005, vol. 1, p. 191, ISBN 80-248-0836-6. JUCHELKOVÁ, Dagmar. Likvidace a využití odpadů. 1. vyd Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2000. 73 s. ISBN 80-7078-747-3. FEČKO, P., KUŠNIEROVÁ, M., LYČKOVÁ, B., ČABLÍK, V., FARKAŠOVÁ, A. Popílky, Popílky. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003, 187 s., ISBN 80-248-0327-5. Databáze vlastností tuhých spalitelných odpadů / Jiří Fiedor, Karel Obroučka In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada vědecko-výzkumných ústavů - Roč. 51, č. 1 (2005), s. 33-38 : il. Látky znečišťující ovzduší / Karel Obroučka. - 1. vyd.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001 - 73 s. : il. ISBN 80-248-0011-X Odpadové fórum : Odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách. České ekologické manažerské centrum . 2000- , roč. 1, č. 1- . Praha : CEMC, 2000- . 1 x měsíčně. Dostupný z WWW: <http://www.odpadoveforum.cz/>. ISSN 1212-7779. Odpady : Odpadové hospodářství, ekonomika životního prostředí. ECONOMIA a. s. 1996- , roč. 1, č. 1- . Praha : ECONOMIA a. s., 1996- . 1x měsíčně. Dostupný z WWW: <http://odpady.ihned.cz/>. ISSN 1213-7693. Hazardous waste from small quantity generators : strategies and solutions for business and government / Seymour I. Schwartz, Wendy B. Pratt ; with special contributions by Donald R. McCubbin, Nancy S. Ostrom, Cecilia F. Cox. - Washington : Island Press, c1990 - xvi, 266 s. : il. ISBN 1-55963-004-3. Hazardous waste management / Michael D. LaGrega, Phillip L. Buckingham, Jeffrey C. Evans. - 2nd ed.. - New York : McGraw-Hill, c2001 - xxvi, 1202 s. : il. ISBN 0-07-039365-6. Handbook of combustion. Volume 2, Combustion diagnostics and pollutants / edited by Maximilian Lackner, Franz Winter and Avinash K. Agarwal. - Weinheim : Wiley-VCH, c2010 - xlvi, 565 s. : il. ISBN 978-3-527-32449-1. Handbook of combustion. Volume 4, Solid fuels / edited by Maximilian Lackner, Franz Winter and Avinash K. Agarwal. - Weinheim : Wiley-VCH, c2010 - xlix, 627 s. : il. ISBN 978-3-527-32449-1. Handbook of combustion. Volume 5, New technologies / edited by Maximilian Lackner, Franz Winter and Avinash K. Agarwal. - Weinheim : Wiley-VCH, c2010 - xxxv, 735 s. : il. ISBN 978-3-527-32449-1.

Doporučená literatura:

Sborníky Recyklace odpadů I-XIII : 1997-2009, / [editor Peter Fečko, Vladimír Čablík]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava. Sborník referátů ze semináře Termické zneškodňování odpadů : Praha. Technológia ovzdušia a spracovanie odpadov : návody na cvičenia –FZP, Dagmar Samešová, Juraj Ladomerský; vyd. Technická univerzita, Zvolen, 1995. Termické zneškodňování odpadů / Karel Obroučka. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1997-, 140 s. : il. ISBN 80-7078-505-5 (brož.). Donald Klass. BIOMASS FOR RENEWABLE ENERGY, FUELS, AND CHEMICALS. Hardbound, 651 pages, JUN-1998. ISBN 0-12-410950-0. KURAŠ, Mečislav. Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha : Český ekologický ústav, 1994. 241 s. : il. ISBN 80-85087-32-4. Spalování paliv a hořlavých odpadů v ohništích průmyslových kotlů / Miroslav Rybín. - 2., přeprac. vyd.. - Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985 - 417 s. : il. Hazards of combustion products : toxicity, opacity, corrosivity and heat release : [10-11 November 2008, the Royal Society, London / organised by Interscience Communications ; edited by Vytenis Babrauskas, Richard Gann, Stephen Grayson]. - London : Interscience Communications, c2008 - viii, 356 s. : il. ISBN 978-0-9556548-2-4 (váz.)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru diskuze k probírané látce, na závěr semestru písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
361-0802 ZE Základy energetiky Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Termické metody zneškodňování odpadů, definice a členění termických metod Technologie spalování odpadů (vlastnosti spalovaných odpadů) Principy spalování (základní spalovací režimy) Spalování paliv – Výpočty spalovacích procesů Spalitelné odpady (komunální odpady, průmyslové odpady, odpady zemědělské a lesnické a odpady speciální) Zařízení (pece) pro termické zneškodňování odpadů Přednosti a nevýhody spalování Využití odpadního tepla Kontrola spalování odpadů Exhalace z ohnišť průmyslových kotlů Pyrolýza odpadů Zplyňování odpadů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Semestrální projekt Semestrální projekt 33  0 1
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.