546-0446/05 – Rekultivace a regenerace krajiny (RaRKraj)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Odpovídají tématům, z nichž je sestavena osnova předmětu. Student získá poznatky z krajinné ekologie, rekultivační praxe. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Dovedou prezentovat výsledky individuální práce a naučí se základům vyhledávání informačních pramenů a jejich zpracování ve formě rešerše.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Terénní práce

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s druhy antropogenní degradace krajiny se zaměřením na těžební a indistriální krajiny, s principy obnovy funkčního využití jednotlivých krajinných segmentů ovlivněných průmyslovou činností. Student se seznámí s moderními trendy ve vývoji rekultivačních technologií. Další přínos a dovednost absolventů předmětu spočívá v praktickém seznámení s různými technologiemi obnovy území v praxi. Studenti umí determinovat a používat jednotlivé druhy dřevin v sanační a rekultivační praxi. Studenti získají praktický pohled na problematiku sanačních a rekultivačních technologií pro jednotlivé typy pozemků, dovedou se rozhodovat pro odpovídající řešení vzhledem k charakteru pozemku a požadovanému fukčnímu využití rekultivované plochy.

Povinná literatura:

STALMACHOVÁ B., SIERKA E. Managed succession for reclamation of postmining landscape. Technická univerzita v Košiciach. Košice 2014. ČERMÁK P., KOHEL J., DEDERA F. Rekultivace ploch devastovaných těžbou nerostných surovin v oblasti SHR. Metodika, VÚMOP, Praha. 2002. MIKOLÁŠ, M., BIALY W. A KOL. Těžba uhlí a posthornická krajina v česko-polském pohraničí. SPOLCZECH. Image Studio Ostrava 2014. STALMACHOVÁ, B. Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. 1996.

Doporučená literatura:

MANSOURIAN S., VALLAURI D., DUDLEY N. Forest Restoration in Landscapes. Springer New York. 2005. PECHAROVÁ E., SVOBODA I., VRBOVÁ M. Obnova jezerní krajiny pod Krušnými horami. Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy. 2011. STALMACHOVÁ, B. A KOL. Nejlepší praktiky v managementu brownfieldů. VSB-TU Ostrava. Ostrava 2012. ŠTÝS S. a kol. Rekultivace devastovaných území. Státní nakladatelství technické literatury, Praha. 1981.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet a zkouška V průběhu semestru v rámci přednášek formou diskuze k probírané látce, ve cvičení formou testů. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních, prokázaná úspěšným zpracováním dílčích úkolů, zadávaných průběžně v semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky, základní pojmy. 2. Význam rekultivace jako proces obnovy narušené biosféry. 3. Koncepce rekultivací. 4. Hlediska výběru optimálních způsobů rekultivace. 5. Provádění rekultivací. 6. Řešení důlně technické. 7. Vliv a následky těžby na zemědělský půdní fond. 8. Technické rekultivace. 9. Biologické rekultivace: biologická rekultivace zemědělská; biologická rekultivace lesnická. 10. Rekultivace vodohospodářská. 11. Speciální způsoby rekultivací. 12. Základní zákony a předpisy. 13. Základní znalost dřevin a bylin vhodných k rekultivaci. 14. Invazní druhy rostlin.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Zápočet a zkouška Determinace dřevin podle pupenů Zkouška ústní, odpovědi na dvě otázky z okruhu otázek

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Rozsah výuky stejný, jako u studentů denního a kombinovaného studia s využitím studijních opor a v rámci konzultací (termíny po dohodě s vyučujícím). Pro získání zápočtu písemný test a determinace dřevin podle pupenů. Zkouška ústní, podle okruhu otázek, z nichž student odpovídá na dvě otázky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní