546-0448/01 – Recyklace odpadů (RO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Barbara Tora
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
KON536 Ing. Ester Konečná
TOR01 prof. Ing. Barbara Tora
ZAV02 Ing. Jaroslav Závada, Ph.D.
ZEC007 Ing. Vojtěch Zechner
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost problematiky recyklace odpadů, jejich efektivního materiálového a energetického využití. Dokázat rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku nakládání s odpady a jejich následnou recyklaci. Posluchači budou schopni si opatřit patřičné informace pro vědecko výzkumnou činost a samostatnou práci, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Srovnávat jednotlivé přístupy a konfrontovat je s praxí . Dokázat zpracovávat a prezentovat dosažené výsledky. Prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

V předmětu získá student přehled o současné recyklaci odpadů a o klasických recyklačních technologiích ve světě. Surovinové zdroje jsou zaměřeny na druhotné suroviny a jejich následnou úpravu a zpracování. Na teoretický základ pyrometalurgických, hydrometalurgických a elektrometalurgických procesů navazují recyklační technologie zpětného získávání vybraných užitných složek z výrobních, zpracovatelských a amortizačních odpadů, včetně jejich ekotoxikologické problematiky.

Povinná literatura:

WORRELL, Ernst a M. A. REUTER. Handbook of recycling: state-of-the-art for practitioners, analysts, and scientists. Boston: Elsevier, [2014]. ISBN 978-0-12-396459-5. Recyklace odpadů I-XVI : 1997-2012, / [editor Peter Fečko, Vladimír Čablík]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava. Botula,J.: Recyklace odpadů kovových a kovonosných. VŠB-TU Ostrava, 2004.ISBN 80-248-0495-6. KRIŠTOFOVÁ, Dana. Recyklace ušlechtilých kovů. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001 - 100 s. ISBN 80-7078-939-5.

Doporučená literatura:

CHRIAŠTEĽ L. Recyklácia odpadov. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000. 102 s. ISBN 80-227-1403-8. ŠTOFKO, M., ŠTOFKOVÁ, M. Neželezné kovy. TU Košice 2000, 293 s. VIDLÁŘ J., RŮŽIČKOVÁ Z., SRB J. Úprava druhotných surovin. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská, 1985, 302 s. KUNHALMI G. Hutníctvo druhotných neželezných kovov. Vyd. 1. Košice : Vysoká škola technická, 1984, 136 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru v rámci přednášek formou diskuze k probírané látce, ve cvičení realizace laboratorních úloh včetně vyhotovení laboratorních protokolů a dále kontrola formou testu, písemky a semestrálního projektu. Na konci semestru písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Druhotné surovinové zdroje neželezných kovů, jejich úprava - Základy pyrometalurgických, hydrometalurgických a elektrometalurgických procesů v recyklačních technologiích - Zpracování odpadů na bázi hliníku, cínu, zinku a jejich slitin, nebezpečné odpady s obsahem kovů (suché galvanické články, vyhořelé světelné zdroje, Ni - Cd baterie, . . . ) - Zpracování odpadů na bázi mědi, olova a jejich slitin,odpadů s obsahem ušlechtilých kovů (elektroodpad, autokatalyzátory, anodové kaly ...) - Ekologické a ekonomická hlediska využití druhotných kovonosných surovin, těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí, limity kovů ve vodách, půdě a ovzduší. - Recyklace stavebních odpadů - technologie zpracování, využití (stroje pro recyklaci stavebních odpadů, typy drtičů pro jednotlivé druhy stavebních odpadů, třídící linky) - Recyklace asfaltových vozovek, cest a dálnic - Recyklace papíru - Recyklace pneumatik - Recyklace a využití odpadního skla - Recyklace a využití plastů - Recyklace ušlechtilých kovů - Recyklace TV obrazovek - Recyklace neželezných kovů - Možnosti využití popílků - Recyklace olověných odpadů - Recyklace odpadů z těžby dřeva. - Recyklace odpadů z chemického průmyslu. - Recyklace kovových odpadů. - Recyklace opotřebovaných elektronických zařízení. - Recyklace opotřebovaných průmyslových olejů. - Autovraky - technologie zpracování a současný stav - Technologie výroby umělého kameniva z popílků - Možnosti recyklace a regenerace upotřebených olejů - technologie - Komunální odpady - třídící linky, vytěžitelné složky z KO

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní