546-0448/03 – Recyklace odpadů (RO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
CEC0111 Ing. Martin Čech
MUD0002 Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
SIG0043 Ing. Oldřich Šigut
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost problematiky recyklace odpadů, jejich efektivního materiálového a energetického využití. Dokázat rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku nakládání s odpady a jejich následnou recyklaci. Posluchači budou schopni si opatřit patřičné informace pro vědecko výzkumnou činost a samostatnou práci, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Srovnávat jednotlivé přístupy a konfrontovat je s praxí . Dokázat zpracovávat a prezentovat dosažené výsledky. Prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

V předmětu získá student přehled o současné recyklaci odpadů a o klasických recyklačních technologiích ve světě. Surovinové zdroje jsou zaměřeny na druhotné suroviny a jejich následnou úpravu a zpracování. Na teoretický základ pyrometalurgických, hydrometalurgických a elektrometalurgických procesů navazují recyklační technologie zpětného získávání vybraných užitných složek z výrobních, zpracovatelských a amortizačních odpadů, včetně jejich ekotoxikologické problematiky.

Povinná literatura:

WORRELL, Ernst a M. A. REUTER. Handbook of recycling: state-of-the-art for practitioners, analysts, and scientists. Boston: Elsevier, [2014]. ISBN 978-0-12-396459-5. Recyklace odpadů I-XVI : 1997-2012, / [editor Peter Fečko, Vladimír Čablík]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava. Botula,J.: Recyklace odpadů kovových a kovonosných. VŠB-TU Ostrava, 2004.ISBN 80-248-0495-6. KRIŠTOFOVÁ, Dana. Recyklace ušlechtilých kovů. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001 - 100 s. ISBN 80-7078-939-5.

Doporučená literatura:

CHRIAŠTEĽ L. Recyklácia odpadov. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000. 102 s. ISBN 80-227-1403-8. ŠTOFKO, M., ŠTOFKOVÁ, M. Neželezné kovy. TU Košice 2000, 293 s. VIDLÁŘ J., RŮŽIČKOVÁ Z., SRB J. Úprava druhotných surovin. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská, 1985, 302 s. KUNHALMI G. Hutníctvo druhotných neželezných kovov. Vyd. 1. Košice : Vysoká škola technická, 1984, 136 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ve cvičení kontrola nabytých znalostí formou testu, dále aktivní prezentace projektu, který je tématicky zaměřený na přednášenou problematiku. V přednáškách formou diskuze k probírané látce. Na závěr semestru písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zpracování odpadů na bázi hliníku, cínu, zinku mědi, olova a jejich slitin. (Aplikace pyrometalurgických, hydrometalurgických a elektrometalurgických procesů v recyklačních technologiích) 2. Recyklace ušlechtilých a neželezných kovů 3. Recyklace olověných odpadů 4. Recyklace stavebních odpadů - technologie zpracování, využití (stroje pro recyklaci stavebních odpadů, typy drtičů pro jednotlivé druhy stavebních odpadů, třídící linky) 5. Recyklace asfaltových vozovek, cest a dálnic 6. Recyklační technologie pro zpracování papíru, textilií, pneumatik a odpadů z těžby dřeva, odpadního skla 7. Recyklace a využití plastů (PET, PVC, EPS aj.) 8. Recyklace OEEZ (odpadní elektrická a elektronická zařízení) 9. Možnosti využití popílků - technologie výroby umělého kameniva z popílků 10. Recyklace odpadů z chemického průmyslu 11. Možnosti recyklace a regenerace upotřebených olejů – technologie 12. Autovraky - technologie zpracování a současný stav 13. Komunální odpady - třídící linky, vytěžitelné složky z komunálního odpadu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 18
                Laboratorní úloha Laboratorní práce 20  10
                Semestrální práce Semestrální projekt 13  8
        Zkouška Zkouška 67 (67) 33 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  18
Rozsah povinné účasti: 8+8 h/s v kombinované formě 100% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů zadaných přednášejícím v prostředí MS Teams nebo portálu e-výuka na adrese https://www.vsb.cz/e-vyuka/ . Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu povinnost vypracovat laboratorní úlohy a při osobní účasti napsat zápočtovou písemku, a to nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zadání samostatných úloh poskytne cvičící. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin OH P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní