546-0450/01 – Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů (ChMZNSaO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOT40 doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
ROU0045 Ing. Dana Rouchalová
ROU0046 Ing. Kamila Rouchalová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V tomto předmětu si studenti osvojí základy hydrometalurgie při získávání užitkových složek, především kovů, z nerostných surovin, druhotných surovin a kovonosných odpadů. Předmět se zabývá úpravou suroviny před loužením, chemickými a biochemickými postupy loužení, úpravou výluhu a následně metodami srážení kovů z roztoku a jejich rafinací. Na teoretický základ uvedených postupů navazují praktická i teoretická cvičení v laboratořích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

1.Využití chemických procesů při úpravě suroviny 2.Získávání a zpracování kovů v EU 3.Příprava suroviny před loužením, aktivace 4.Termické metody předúpravy suroviny před loužením (pražení, tavení) 5.Chemické loužení a typy loužících činidel 6.Termodynamika rozpouštění, kinetika loužení 7.Typy rozpouštění, faktory ovlivňující proces rozpouštění 8.Techniky loužení rud 9.Tlakové loužení 10.Podzemní loužení a loužení hald 11.Příprava výluhu na srážení (filtrace, sedimentace, ionexy, kapalinová extrakce a další) 12.Metody srážení kovů z roztoku (cementace, elektrolýza, hydrolýza, krystalizace a další) 13.Rafinační procesy (chemické, fyzikální) 14.Chemické postupy zpracování vybraných kovů (Cu, Al, Li, U, Au a další)

Povinná literatura:

ZÁVADA, Jaroslav a Tomáš BOUCHAL. Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů. Ostrava: VŠB-TUO, 2010. ISBN 978-80-248-2356-0. ORÁČ, Dušan a Tomáš HAVLÍK. Hydrometalurgické procesy: návody na cvičenia. Vydanie prvé (dotlač). Košice: Equilibria, 2014. ISBN 978-80-8143-008-4. KRIŠTOFOVÁ, Dana. Recyklace ušlechtilých kovů. VŠB-Technická univerzita Ostrava: Ediční středisko VŠB-TUO, 2001. ISBN 80-7078-939-5. Biohydrometalurgia III: Košice, Slovensko, 4.-5.10.1994. Košice: Biomineral, 1994.

Doporučená literatura:

FREE, Michael L. Hydrometallurgy: Fundamentals and Applications. Wiley, 2013. ISBN 978-1-118-23077-0. KUAI, Shing a Ji MENG. Electrolysis, theory, types and applications. New York: Nova science publishers, 2010. ISBN 978-1-60876-619-2. AFZAL Ghauri. Bioleaching of metals from electronic scrap by moderately thermophilic acidophilic bacteria. 2007, s. 180-188. DOI: 10.1016/j.hydromet.2007.04.007.BURKIN, A.R.Chemical Hydrometallurgy (Book 1). ICP, 2001. ISBN 978-1860941849. Vědecké databáze Scopus, Web of Science, Science Direct

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Během semestru studenti absolvují ve cvičení 2 písemné testy. V rámci cvičení z praktických úloh pak studenti vypracovávají písemné protokoly.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou zápočtu je také pravidelná docházka.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Využití chemických metod při úpravě suroviny 2. Možnosti získávání kovů a vyhlídky do budoucnosti 3. Příprava suroviny před loužením 4. Pražení 5. Chemické loužení 6. Typy rozpouštění, faktory ovlivňující proces rozpouštění 7. Bakteriální loužení 8. Využití thionových bakterií při loužení sulfidických rud 9. Využití silikátových bakterií 10. Využití síran redukujících bakterií při srážení kovů z roztoku 11. Příprava roztoku ke srážení (ionexy, kapalinová extrakce) 12. Srážení kovů z roztoku (cementace, elektrolýza, hydrolýza, krystalizace atd) 13. Chemické metody zpracování vybraných kovů (Cu, U, Al, Au, Li ..) 14. Získávání a zpracování kovů v EU

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní