546-0450/02 – Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů (ChMZNSaO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity8
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětuIng. Jaroslav Závada, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FEC40 prof. Ing. Peter Fečko, CSc.
ZAV02 Ing. Jaroslav Závada, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V tomto předmětu si studenti osvojí základy hydrometalurgie při získávání užitkových složek, především kovů, z nerostných surovin, druhotných surovin a kovonosných odpadů. Předmět se zabývá úpravou suroviny před loužením, chemickými a biochemickými postupy loužení, úpravou výluhu a následně metodami srážení kovů z roztoku. Na teoretický základ pyrometalurgických, hydrometalurgických a elektrometalurgických procesů navazují praktická i teoretická cvičení v laboratořích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

1. Využití chemických metod při úpravě suroviny 2. Možnosti získávání kovů a vyhlídky do budoucnosti 3. Příprava suroviny před loužením 4. Pražení 5. Chemické loužení 6. Typy rozpouštění, faktory ovlivňující proces rozpouštění 7. Bakteriální loužení 8. Využití thionových bakterií při loužení sulfidických rud 9. Využití silikátových bakterií 10. Využití síran redukujících bakterií při srážení kovů z roztoku 11. Příprava roztoku ke srážení (ionexy, kapalinová extrakce) 12. Srážení kovů z roztoku (cementace, elektrolýza, hydrolýza, krystalizace atd) 13. Chemické metody zpracování vybraných kovů (Cu, U, Al, Au, Li ..) 14. Získávání a zpracování kovů v EU

Povinná literatura:

ZÁVADA, Jaroslav a Tomáš BOUCHAL. Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů. Ostrava: VŠB-TUO, 2010. ISBN 978-80-248-2356-0. ORÁČ, Dušan a Tomáš HAVLÍK. Hydrometalurgické procesy: návody na cvičenia. Vydanie prvé (dotlač). Košice: Equilibria, 2014. ISBN 978-80-8143-008-4. KRIŠTOFOVÁ, Dana. Recyklace ušlechtilých kovů. VŠB-Technická univerzita Ostrava: Ediční středisko VŠB-TUO, 2001. ISBN 80-7078-939-5. Biohydrometalurgia III: Košice, Slovensko, 4.-5.10.1994. Košice: Biomineral, 1994.

Doporučená literatura:

FREE, Michael L. Hydrometallurgy: Fundamentals and Applications. Wiley, 2013. ISBN 978-1-118-23077-0. KUAI, Shing a Ji MENG. Electrolysis, theory, types and applications. New York: Nova science publishers, 2010. ISBN 978-1-60876-619-2. AFZAL Ghauri. Bioleaching of metals from electronic scrap by moderately thermophilic acidophilic bacteria. 2007, s. 180-188. DOI: 10.1016/j.hydromet.2007.04.007.BURKIN, A.R.Chemical Hydrometallurgy (Book 1). ICP, 2001. ISBN 978-1860941849. Vědecké databáze Scopus, Web of Science, Science Direct

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Během semestru budou studenti absolvovat ve cvičení 2 písemné testy. V rámci cvičení z praktických úloh pak budou vypracovávat písemné protokoly.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Chemické procesy úpravy a jejich význam, 2. Příprava rudy k loužení, pražící postupy, pece, 3. Loužení, kinetika procesu rozpouštění, chemické vazby, činitelé ovlivňující proces rozpouštění, 4. Příprava materiálu pro rozpouštění, technika loužení, 5. Bakteriální loužení, 6. Příprava výluhu ke srážení, iontoměniče, extrakce, zařízení pro extrakci, elektrolytické srážení, cementace, krystalizace, adsorpce

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku