546-0450/03 – Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů (ChMZNSaO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
ROU0045 Ing. Dana Rouchalová
ROU0046 Ing. Kamila Rouchalová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V tomto předmětu si studenti osvojí základy hydrometalurgie při získávání užitkových složek, především kovů, z nerostných surovin, druhotných surovin a kovonosných odpadů. Předmět se zabývá úpravou suroviny před loužením, chemickými a biochemickými postupy loužení, úpravou výluhu a následně metodami srážení kovů z roztoku a jejich rafinací. Na teoretický základ uvedených postupů navazují praktická i teoretická cvičení v laboratořích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

1.Využití chemických procesů při úpravě suroviny 2.Získávání a zpracování kovů v EU 3.Příprava suroviny před loužením, aktivace 4.Termické metody předúpravy suroviny před loužením (pražení, tavení) 5.Chemické loužení a typy loužících činidel 6.Termodynamika rozpouštění, kinetika loužení 7.Typy rozpouštění, faktory ovlivňující proces rozpouštění 8.Techniky loužení rud 9.Tlakové loužení 10.Podzemní loužení a loužení hald 11.Příprava výluhu na srážení (filtrace, sedimentace, ionexy, kapalinová extrakce a další) 12.Metody srážení kovů z roztoku (cementace, elektrolýza, hydrolýza, krystalizace a další) 13.Rafinační procesy (chemické, fyzikální) 14.Chemické postupy zpracování vybraných kovů (Cu, Al, Li, U, Au a další)

Povinná literatura:

ZÁVADA, Jaroslav a Tomáš BOUCHAL. Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů. Ostrava: VŠB-TUO, 2010. ISBN 978-80-248-2356-0. ORÁČ, Dušan a Tomáš HAVLÍK. Hydrometalurgické procesy: návody na cvičenia. Vydanie prvé (dotlač). Košice: Equilibria, 2014. ISBN 978-80-8143-008-4. KRIŠTOFOVÁ, Dana. Recyklace ušlechtilých kovů. VŠB-Technická univerzita Ostrava: Ediční středisko VŠB-TUO, 2001. ISBN 80-7078-939-5. Biohydrometalurgia III: Košice, Slovensko, 4.-5.10.1994. Košice: Biomineral, 1994.

Doporučená literatura:

FREE, Michael L. Hydrometallurgy: Fundamentals and Applications. Wiley, 2013. ISBN 978-1-118-23077-0. KUAI, Shing a Ji MENG. Electrolysis, theory, types and applications. New York: Nova science publishers, 2010. ISBN 978-1-60876-619-2. AFZAL Ghauri. Bioleaching of metals from electronic scrap by moderately thermophilic acidophilic bacteria. 2007, s. 180-188. DOI: 10.1016/j.hydromet.2007.04.007.BURKIN, A.R.Chemical Hydrometallurgy (Book 1). ICP, 2001. ISBN 978-1860941849. Vědecké databáze Scopus, Web of Science, Science Direct

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Během semestru budou studenti absolvovat ve cvičení 2 písemné testy. V rámci cvičení z praktických úloh pak budou vypracovávat písemné protokoly.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou zápočtu je také pravidelná docházka.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Využití chemických metod při úpravě suroviny 2. Možnosti získávání kovů a vyhlídky do budoucnosti 3. Příprava suroviny před loužením 4. Pražení 5. Chemické loužení, typy rozpouštění, faktory ovlivňující proces rozpouštění 6. Biochemické loužení, principy a využití 7. Využití thionových bakterií při loužení sulfidických rud 8. Využití silikátových bakterií 9. Využití síran redukujících bakterií (SRB) při srážení kovů z roztoku 10. Technické postupy biochemického loužení 11. Příprava roztoku ke srážení (ionexy, kapalinová extrakce) 12. Srážení kovů z roztoku (cementace, elektrolýza, hydrolýza, krystalizace, SRB, atd) 13. Biochemické postupy při loužení vybraných kovů ve světě 14. Získávání a zpracování kovů v EU

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Ve cvičeních povinná docházka, vypracování protokolů. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 100% účast ve cvičeních. Odevzdání správně vyřešených protokolů ze cvičení. Úspěšná prezentace seminární práce. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2016/2017 letní
2009/2010 letní