546-0453/01 – Flokulace a selektivní flokulace (FaSF)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: znalosti o fyzikálně-chemických a hydrodynamických vlastnostech koloidních disperzí a z teorie agregačních procesů. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: studenti jsou schopni definovat vhodné druhy koagulačních a flokulačních činidel pro konkrétní aplikaci, dovedou popsat mechanizmus flokulace a kinetiku flokulace.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět poskytuje informace o fyzikálně-chemických vlastnostech zdispergovaných suspenzí, rozdělení a použití flokulačních činidel, mechanizmu a kinetice flokulace, parametrech ovlivňujících průběh flokulace a selektivní flokulace, možnostech a postupech při praktickém uplatnění flokulace a selektivní flokulace.

Povinná literatura:

[1] BRATBY, J. Coagulation and flocculation in water and wastewater treatment. London: IWA Publishing, 2006. 407 s. ISBN 1-843391-06-6. [2] BACHE, D. H., GREGORY, R. Flock in Water Treatment. London: IWA Publishing, 2007. 297 s. ISBN 978-1-84339-063-3. [3] KINTISZEWA, A., STOJEV, S. Flokulacja selektywna. Katowice: Śląsk, 1987. 103 s., ISBN 83-216-0637-7.

Doporučená literatura:

Aktuální odborné domácí a zahraniční publikace.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola teoretických znalostí formou diskuze k probrané látce. Průběžné zpracování a odevzdání protokolů z jednotlivých laboratorních cvičení. Písemné prověření znalostí potřebných výpočtů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Fyzikálně - chemické vlastnosti zdispergovaných suspenzí. Elektrokinetické vlastnosti suspenzií, elektrokinetický potenciál, stabilita suspenzí, monominerální a polyminerální suspenze, dispergce suspenzí, dispergační činidla, možnosti zvýšení stability suspenzí. 2. Flokulační činidla. Rozdelení, slektivní vlastnosti flokulantů, mechanizmus adsorpce flokulantů. 3. Mechanizmus flokulace, kinetika flokulace, aktivátory, depresory,modifikátory v selektivní flokulaci, fyzikální parametry selektivní flokulace. 4. Parametry ovlivňující průběh flokulace a selektivní flokulace. 5. Praktické uplatnení selektivní flokulace. 6. Stadiální flokulace, kombinace selektivní flokulace s dalšími úpravnickými postupy, praktické uplatnění selektivní flokulace. Cvičení Praktické ověření jednotlivých flokulantů při sedimentačních testech, testy selektivní flokulace na vybraných druzích suspenzí, vliv bioflokulantů, aplikace flotoflokulace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.