546-0454/01 – Technická estetika (EST)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAC34 prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět poskytuje základní informace z oblasti technické a průmyslové estetiky, estetiky krajiny a dále poskytuje přehled základních pojmů estetiky a výtvarného umění. Příklady estetického řešení a vývoj výtvarného umění jsou ilustrovány stručným přehledem dějin výtvarného umění. Těžiště předmětu představuje průmyslový design, technická estetika, uplatnění estetických zásad v této oblasti – barva, písmo, návrh pracovních nástrojů, strojů a přístrojů, estetika pracovního prostředí. V oblasti estetiky krajiny je pozornost zaměřena na kulturní krajinu vytvářenou člověkem.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět poskytuje základní informace z oblasti technické a průmyslové estetiky, estetiky krajiny a dále poskytuje přehled základních pojmů estetiky a výtvarného umění. Příklady estetického řešení a vývoj výtvarného umění jsou ilustrovány stručným přehledem dějin výtvarného umění. Těžiště předmětu představuje průmyslový design, technická estetika, uplatnění estetických zásad v této oblasti – barva, písmo, návrh pracovních nástrojů, strojů a přístrojů, estetika pracovního prostředí. V oblasti estetiky krajiny je pozornost zaměřena na kulturní krajinu vytvářenou člověkem.

Povinná literatura:

Johánek T. et al.: Technická estetika a kultura strojírenských výrobků. 2. vyd., SNTL – vydavatelství technické literatury, Praha, 1971, 256 s. Day Ch.: Duch a místo. Era, Brno, 2000, 276 s. Žák L.: Obytná krajina. S.V.U. Mánes – Svoboda, Praha, 1947, 136 s. Černá M.: dějiny výtvarného umění. 2. vyd., Idea servis, Praha, 1999, 224 s. Chatelet A., Groslier B. P. et al.: Světové dějiny umění. Larousse S. A., Ottovo nakladatelství, Praha, 2004, 784 s.

Doporučená literatura:

Gombrich E.H.: Příběh umění. ODEON, Praha, 1989, 558 s. Sparkeová P. Století designu. Průkopníci designu 20. století. Slovart Praha, 1999, 272 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: • Základní pojmy Estetika, výtvarné umění, dějiny umění. Estetika funkce, norma, a hodnota. Estetické parametry vzhledu. Estetické parametry materiálu. • Přehled vývoje výtvarného umění ve světě a v českých zemích. (Malířství, sochařství, architektura, užité umění). Prehistorie. Umění přírodních národů. Antika. Byzantské umění. Románské umění. Gotika. Renesance a manýrismus. Baroko a rokoko. Indie. Čína. Japonsko. Klasicismus. Empir. Historizující slohy. Secese. Moderní umění. Umění 2. poloviny 20. století. • Technická estetika. Člověk jako míra věcí. Barva v designu. Písmo v designu. Užitá grafika. Estetika počítačových prezentací. Design pracovních nástrojů, strojů, a přístrojů. Estetika pracovního prostředí. • Estetika krajiny Příroda jako zdroj estetických hodnot. Estetika a funkce městského prostředí. Estetika kulturní krajiny. Cvičení: Praktická aplikace estetických zásad na problémy technické a průmyslové estetiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.