546-0458/01 – Strojní zařízení pro biotechnologie (StrojZBio)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Výchozí vlastnosti partikulárních hmot – metody a přístroje 2. Specifikace základních procesů biologických partikulárních hmot (doprava, skladování, výroba drcení, mletí, segregace, degradace) výchozích 3. Výchozí mechanické procesy definice, simulace a modelování 4. Specifikace a modelování rizik partikulárních hmot 5. Laboratorní praktika a ukázky průběhů procesů 6. Možná exkurse do firmy s ukázkami eliminace rizik Osnova přednášek: 1. Typologie prvků strojního vybavení biotechnologických závodů (mechanické prvky). Topologie technologického procesu. Základní pojmy a aplikace strojního zařízení. 2. Typologie prvků strojního vybavení biotechnologických závodů (hydraulické prvky). 3. Typologie prvků strojního vybavení biotechnologických závodů (řídící systémy). 4. Definice procesů mechanicko-fyzikálních a strojní vybavení k zabezpečení a řízení procesu (peletizace, briketování, drcení a mletí). 5. Definice procesů chemicko-fyzikálních a strojní vybavení k zabezpečení a řízení procesu (fermentace, ?). 6. Definice procesů termicko-fyzikálních a strojní vybavení k zabezpečení a řízení procesu (sušení,spalování). 7. Strojní zařízení pro řešení kombinovaných biotechnologických procesů a strojní zařízení technologických systémů. 8. Návrh a výpočet strojního zařízení kompostárny věžového typu 9. Návrh a výpočet strojního zařízení kompostárny vodorovného typu 10. Návrh a výpočet strojního zařízení pro drcení a mletí, základní metodika a postup linky biohmoty. 11. Návrh strojního zařízení termického zpracování biohmoty. 12. Návrh strojního zařízení třídící (podle velikosti, tvaru a vlastnosti částic) linky biohmoty. 13. Praktický výpočet materiálových toků, znázornění diagramů, logistika biotechnologického závodu. 14. Výpočet systému mokrého hospodářství zpracování biohmoty úpravny, základní metodika a postupy, strojní zařízení. 15. Praktický výpočet dopravního systému s příklady dopravníků.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem výuky je nabytí komplexních informací o mechanicko-fyzikálních vlastnostech biohmoty uplatněné na formulace výchozích modelů potřebných pro inženýra k řízení a pochopení mechanických procesů zpracování biohmoty v oblasti dopravy, skladování a technologií. Předmět vychází ze sofistikovaných přístupů ke strojním zařízením svozu a prvotní úpravy biohmoty. Jsou zde formulovány principy strojních zařízením nutných ke skladování, pro dopravu a vlastnímu zpracováním biohmoty. Nedílnou součástí jsou expediční prostředky a prostředky svozu– balící, dávkovací, jednoduché manipulátory. Mezi výchozí dopravní principy zařazené v tomto předmětu patří dopravníky (pásové, hrabicové, šnekové, korečkové, vibrační a další). Mezi aplikované mechanické principy zpracování biohmoty patří zdrobňování a kompaktace, třídění a mísení. Studenti si osvojí základy dopravních a zpracovatelských procesů vnímat z hlediska stále se měnících gometrických a mechanicko-fyzikálních vlastnosti dopravované a zpracovávané biohmoty.

Povinná literatura:

Zegzulka J.: Vliv mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých hmot na konstrukci dopravních, úpravnických a skladovacích zařízení, Habilitační práce Časopisy – Granularmater, Schütgut, bukl-solids-handling, bukl–solids-processing, Logistika a další Schwedes J.: Fließverhalten von Schüttgütern in Bunkern, Verlag Chemie Vincenc Jasaň.: Teória dopravných a manipulačných zariadení, Alfa skripta Zegzulka, J. Mechanika sypkých hmot. VŠB-TU Ostrava, 2004 sborník: 12th Conference on Environment and Mineral Processing, VŠB-TU Ostrava 2008 sborník: 11th Conference on Environment and Mineral Processing, VŠB-TU Ostrava, 2007 Sborník: Recyklace Odpadů XI, VŠB-TU Ostrava, 2007 Sborník: Recyklace Odpadů XII, VŠB-TU Ostrava, 2008 Sborník: Recyklace OdpadůX, VŠB-TU Ostrava, 2006

Doporučená literatura:

Sborník: Recyklace Odpadů XI, VŠB-TU Ostrava, 2007 Sborník: Recyklace Odpadů XII, VŠB-TU Ostrava, 2008 Sborník: Recyklace OdpadůX, VŠB-TU Ostrava, 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

doplnit!doplnit!doplnit!doplnit!doplnit!

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Strojní zařízení pro biotechnologie – obecné požadavky na konstrukční materiály, pohony, provedení 2. Strojní zařízení pro biotechnologie – bezpečnostní podmínky kladené na provoz a konstruování 3. Dopravní zařízení pro biotechnologie-dopravníky s nosným a tažným elementem 4. Dopravní zařízení pro biotechnologie-dopravníky šnekové, vibrační a jiné 5. Skladovací zařízení pro biotechnologie – svislé a vodorovné skládky, otevřené a zavřené principy 6. Procesní zařízení pro biotechnologie – fragmentace a kompaktování 7. Procesní zařízení pro biotechnologie - třídění a mísení 8. Procesní zařízení pro biotechnologie nároky na konstrukce vlastních reakčních zařízení 9. Strojní zařízení pro biotechnologie - zařízení pro manipulaci s odpady 10. Inovační tendence v oblasti konstruování strojní zařízení pro biotechnologie

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  19
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku