546-0460/01 – Biologické metody zpracování odpadů (BioMZO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Barbora Lyčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LYC25 Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se dokáže orientovat v oblasti problematiky biologických metod zpracování odpadů. Dokáže využít teoretické vědomosti při řešení praktických úloh ve cvičeních. Je schopen samostatně řešit zadané úlohy, pozorovat a objektivně zaznamenávat výsledky experimentů, dodržovat zásady bezpečnosti při práci s biologickým materiálem i technickými přístroji. Dále synteticky vyhodnotit údaje a poznatky získané při řešení úloh na cvičení a obhájit v diskusi výstupy laboratorních experimentů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Základní předpoklady a rysy metabolismu mikroorganismů, vymezení průmyslově využitelných typů bakterií, plísní a hub včetně jejich specifického členění (Thionové bakterie, kvasinky, silikátové bakterie atd.). Biochemická podstata a technologické principy biotechnologií při zpracování vybraných tuhých odpadů. Součástí je aplikace biotechnologií při kompostování, čištění odpadních vod a při biodegradaci starých ekologických zátěží.

Povinná literatura:

Biowaste and biological waste treatment / Gareth Evans. - London : James & James, c2001 - xxi, 194 s. : il. ISBN 1-902916-08-5 Biologische Abfallverwertung / herausgegeben von Werner Bidlingmaier ; unter Mitarbeit von Ralf Gottschall ... [et al.]. - Stuttgart : E. Ulmer, c2000 - 283 s. : il. ISBN 3-8001-3208-7 Anaerobic digestion of biomass / edited by David P. Chynoweth and Ron Isaacson. - London : Elsevier Applied Science, c1987 - x, 279 s. : il. ISBN 1- 8516-6069-0 Mehrstufige anaerobe Abwasserreinigung mit integrierter Auskristallisation von Amonium / vorgelegt von Uwe Kuttig. - Berlin : Technische Universität [Berlin], 1991 - viii, 201 s. : il. New developments in palynomorph sampling, extraction, and analysis / edited by Vaughn M. Bryant, Jr. and John H. Wrenn. - [Dallas] : American Association of Stratigraphic Palynologists Foundation, 1998 - 155 s. : il. Biologiczne metody usuwania azotu z wybranych wód odpadowych / Marta Janosz- Rajczyk. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004 - 105 s. : il. ISBN 83-7193-258-8 Modelování biologických systémů : (vybrané kapitoly) / Jiří Holčík, Otakar Fojt. - Vyd. 1.. - Brno : Vysoké učení technické, 2001 - 120 s. : il. ISBN 80- 214-2023-5 Kompostování a péče o půdu / Miroslav Kalina. - 2., upr. vyd.. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 116 s. : il. ISBN 80-247-0907-4 Mečislav Kuraš a kol.: Odpady, jejich využití a zneškodňování, VŠCHT Praha, 1994 František Straka: Metody likvidace tuhých odpadů, ISBN 80-85122-07-3 Časopis: Odpady, Odpadové fórum, Internet: Econnect - životní prostředí, Zpravodaj MŽP, EcoMonitor http://www.vurv.cz/czbiom/ Jaroslav Váňa: Skripta z předmětu ekologie a ekotechnika. 2 doplněné vydání, 1998 Biologické metody zneškodňování odpadů a asanace : Eugenie Hanzlíčková, sborník referátů ze seminářů, Praha, 1994 Hospodaření s druhotnými surovinami -FZP Nové způsoby odstraňování odpadů : (pneumatická doprava) –FZP Josef Soukup ; vyd. Výzkumný ústav výstavby a architektury, Praha Náklady na nakládání s odpady a ekologické hospodářství : [překlad] –FZP, Bernard Fleet ; [vyd.] Český ekologický ústav,1995 Anaerobní technologie v ochraně životního prostředí -FZP- Michal Dohányos, Jana Zábranská, Pavel Jeníček ; Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1996 Biologické využití odpadů. Část 1 -FZP –3, Jindřich Nesvadba, INKOTEKA, 1994 Odpadové hospodářství [Castro] -FZP- Dietmar Castro, Cornelia Rösler ; vyd. Německý ústav urbanistiky, Berlín, 1994 Likvidace a využití odpadů / Dagmar Juchelková. - 1. vyd.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000 - 73 s. : il. ISBN 80-7078-747-3 The handbook of environmental chemistry. Volume 2, Reactions and processes. Part K, Biodegradation and persistence / O. Hutzinger, editor-in-chief, volume editor, B. Beek ; with contributions by B. Beek ... [et al.]. - Berlin : Springer, c2001 - xiv, 327 s. : il. ISBN 3-540-62576-3 Anaerobní čistírenské technologie / Michal Dohányos ... [et al.]. - Vyd. 1.. - Brno : NOEL 2000, c1998 - iv, 343 s. : il. ISBN 80-86020-19-3 Anaerobní technologie v ochraně životního prostředí / Michal Dohányos, Jana Zábranská, Pavel Jeníček. - Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1996 - 172 s. : il. ISBN 80-85368-90-0

Doporučená literatura:

Biodegradace V : sborník konference : 7.-8.3.2001, Juniorcentrum Seč / [editor sborníku Olga Halousková]. - 1. vyd.. - Praha : Vysoká škola chemicko- technologická [Praha], [2001] - 139 s. : il. ISBN 80-7080-419-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalostní test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast ve cvičeních. Zpracování seminární práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika odpadů vhodných ke zpracování biologickými metodami 2. Biologické metody zpracování odpadů a související legislativa 3. Nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem 4. Mechanicko-biologická úprava odpadů 5. Kompostování – průběh procesu, základní podmínky pro kompostování 6. Technické způsoby kompostování 7. Hodnocení kompostovacího procesu a technické vybavení kompostáren 8. Vermikompostování 9. Technologie anaerobní digesce 10. Anaerobní digesce v praxi – bioplynové stanice 11. Biologická dekontaminace - biodegradace 12. Biologické čištění odpadních vod 13. Kaly z čistíren odpadních vod a jejich zpracování biologickými metodami 14. Nakládání se zemědělskými a potravinovými odpady 15. Energetické využití biomasy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 37  19
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  15
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku