546-0461/01 – Fermentace (FER)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUH20 prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
SAS027 Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřena na moderní technologie zpracování a využívání biomasy fermentací. Součástí předmětu je stanovení základních vlastností biomasy, její rozdělení a nastínění možností využití pro fermentaci. V průběhu předmětu bude student seznámen se specifiky využívání suché, vlhké a „normální“ – typické biomasy pro fermentaci, studenti budou konfrontování se stavem technologií v ČR a světě.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na fermentační postupy, s cílem získání informací o vstupních surovinách (substrátech), vedlejších produktech i kvalitě plynné fáze. Součástí předmětu je i přeměna získané energie na elektřinu i teplo.

Povinná literatura:

1. Handbook of Biomass Combustion and Co-Firing. Sjaak van Loo and Jaap Koppejan (eds.) Twente University Press. ISBN 9036517737 2. SERUP, H. et al.: Wood for energy production, Technology,-Environment-Economy, ISBN 87-90074-26-2. Centre for Biomass Technology (Ed.), Denmark, 1999, http://www.videncenter.dk/publicat.htm 3. Aktuální internetové informace (http://www.env.cz, http://www.tzb-info.cz, http://biom.ecn.cz, etc.) 4. Noskievič, P., Juchelková, D.: Biomasa pro energetické využití, skripta VŠB

Doporučená literatura:

1. Handbook of Biomass Combustion and Co-Firing. Sjaak van Loo and Jaap Koppejan (eds.) Twente University Press. ISBN 9036517737

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

schopnost samostatně připravit projekt, obhájit ho

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Materiály vhodné pro fermentaci Probíhající procesy Konstrukce pro produkci bioplynu a kompostovací procesy Výpočet množství bioplynu Nakládání s digestátem Parametry bioplynu Využívání bioplynu pro elektrickou a tepelnou energii

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku