546-0461/02 – Fermentace (FER)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFMT, HGF, FEI, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUH20 prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřena na moderní technologie zpracování a využívání biomasy fermentací. Součástí předmětu je stanovení základních vlastností biomasy, její rozdělení a nastínění možností využití pro fermentaci. V průběhu předmětu bude student seznámen se specifiky využívání suché, vlhké a „normální“ – typické biomasy pro fermentaci, studenti budou konfrontování se stavem technologií v ČR a světě.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na fermentační postupy, s cílem získání informací o vstupních surovinách (substrátech), vedlejších produktech i kvalitě plynné fáze. Součástí předmětu je i přeměna získané energie na elektřinu i teplo.

Povinná literatura:

1. Handbook of Biomass Combustion and Co-Firing. Sjaak van Loo and Jaap Koppejan (eds.) Twente University Press. ISBN 9036517737 2. SERUP, H. et al.: Wood for energy production, Technology,-Environment-Economy, ISBN 87-90074-26-2. Centre for Biomass Technology (Ed.), Denmark, 1999, http://www.videncenter.dk/publicat.htm 3. Aktuální internetové informace (http://www.env.cz, http://www.tzb-info.cz, http://biom.ecn.cz, etc.) 4. Noskievič, P., Juchelková, D.: Biomasa pro energetické využití, skripta VŠB

Doporučená literatura:

1. Handbook of Biomass Combustion and Co-Firing. Sjaak van Loo and Jaap Koppejan (eds.) Twente University Press. ISBN 9036517737

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou speciální požadavky na studenty, vyžaduje se však aktivní přístup k řešení problémů a zadaných úkolů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Materiály vhodné pro fermentaci Probíhající procesy Konstrukce pro produkci bioplynu a kompostovací procesy Výpočet množství bioplynu Nakládání s digestátem Parametry bioplynu Využívání bioplynu pro elektrickou a tepelnou energii

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Master Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.