546-0462/02 – Polutanty v ŽP (PolŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Identifikace polutantů z hledika požadavků legislativy. Získání znalostí o chování polutantů v prostředí na základě jejich environmentálních vlastností (index bioakumulace, ekotoxicita, dělící koeficienty. Klasifikace nebezpečných látek a zvlášť nebezpečných látek ve vodním prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu „Polutanty v životním prostředí" je seznámení posluchačů se skupinou látek, která má významný vliv na zdraví obyvatel nebo působí na zdravotní stav ekosystémů. Pozornost je věnována formě výskytu a jejich vazby v prostředí, fyzikálně-chemickým vlastnostem a reakcím, jejich osudu od okamžiku jejich detekce po posouzení míry jejich škodlivých účinků (analýzou rizik). Budou definovány polutanty charakteristické pro jednotlivé složky prostředí. Pozornost bude zaměřena i na sloučeniny, které se vyskytují v komunálních odpadních vodách: humánní a veterinární léčiva (hormonální přípravky, léky na snižování vysokého krevního tlaku, antibiotika, antidepresiva, analgetika, antirevmatika, antiepileptika, statiny atp.), složky kosmetických přípravků, parfémy, saponáty, atp. a jejich degradační produkty či metabolity (souhrnně PPCP - Pharmaceuticals and Personal Care Products), se prostřednictvím „vyčištěných" odpadních vod vypouštěných z ČOV dostávají do vodního prostředí, kde mohou ovlivňovat přítomné organismy.

Povinná literatura:

Bencko V.,Cikrt M., Lener J. Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Avicenum Praha, 1995, 282 s. ISBN 80-7169-150-X Braniš M. Atmosféra a klima. Aktuální otázky znečištění ovzduší. KArolinum.2016. ISBN 9788024631189. Cajthaml T., Křesinová-Hrsinova Z.: Hormonální látky kolem nás: hrozba 21. století: Akademia Praha, 1-33. Julinová M. Výskyt a vlastnosti polutantů. UTB Zlín. 2016. 1-114. ISBN 978-80-7454-584-9 Loučka T. Chemie životního prostředí. UJEP, 2014, 1-163. ISBN: 978-80-7414-840-8 (online:pdf) Modrá H. et al. Toxikologie potravin. Vetriánární a farmaceutická univerzita Barno, 2016. 1-87. ISBN: 978-80-7305-751-0 Pitter P. Hydrochemie. VŠCHT Praha, 5. vydání, 2015, 792 s. EAN 9788070809280 Raclavský K., Raclavská H., Matýsek D. Ochrana půd. FRVŠ 408 F1. VŠB-TU Ostrava Institut geologického inženýrství. 2014. Multimediální učební pomůcka.

Doporučená literatura:

Pačes Z. (2011): Úvod do hydrogeochemie. TU Liberec, TOGGA, spol. s r.o., Praha, 1-80, ISBN 978-80-7372-748-2 Krásný J. et al. (2012): Podzemní vody České republiky. Regionální hydrogeologie prostých a minerálních vod. ČGS Praha. Majer V. et al.(2010) Atlas chemismu povrchových vod České republiky, stav v letech 1984-1996 a 2007-2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx doplnit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx doplnit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku