546-0463/03 – Využití a zpracování biomasy (VZB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Jaroslav Závada, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaroslav Závada, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LYC25 Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
ZAV02 Ing. Jaroslav Závada, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na moderní technologie zpracování a využívání biomasy v oblasti surovin a odpadů. Součástí předmětu je stanovení základních vlastností biomasy, zdroje, rozdělení a nastínění možností využití těchto surovin.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Studenti budou seznámeni se základními technologickými procesy a možnostmi využívání biomasy v podmínkách ČR, EU a světa se zaměřením na využívání surovin a odpadů.

Povinná literatura:

CHEN, Hongzhang a Lan WANG. Technologies for Biochemical Conversion of Biomass. Academic Press, 2016, 2016. ISBN 9780128025949 FEČKO, Peter a Eva PERTILE, ed. Aplikace biologických metod úpravy nerostných surovin při výrobě alternativních paliv z méně hodnotného uhlí, biomateriálů a bioodpadů: workshop 27.11.2009, VŠB-TU Ostrava, Česká republika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2154-2 FEČKO, Peter, Mária KUŠNIEROVÁ, Alena SOCHORKOVÁ, Mária PRAŠČÁKOVÁ, Pavla OVČAŘÍ, Nikolas MUCHA a Iva JANÁKOVÁ. Biotechnologie v úpravě uhlí. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TUO, 2008. ISBN 978-80-248-1701-9 JANÁKOVÁ, Iva, Pavel SEDLÁČEK, Nikolas MUCHA a Peter FEČKO. Ekologické pelety z hnědého uhlí a biomasy. Ostrava: VŠB-TUO, 2008 RACLAVSKÁ, Helena. Technologie zpracování a využití kalů z ČOV. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007 PASTOREK, Zdeněk, Jaroslav KÁRA a Petr JEVIČ. Biomasa, obnovitelný zdroj energie. 2004: FCC PUBLIC. ISBN 8086534065 FEČKO, Peter. Environmentální biotechnologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004

Doporučená literatura:

STEINER, W., R. KLINGER, H. STEINMÜLLER, M. SINNER a H. ESTERBAUER. Basic research and pilot studies on the enzymatic conversion of lignocellulosics. SADDLER, J.,N. Bioconversion of Forest and agricultural plant residues. Wallingford: C.A.B. International, 1993 SCHULZ, Heinz a Barbara EDER. Bioplyn v praxi. Hel, 2004. ISBN 8086167216

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou zápočtu je také pravidelná docházka.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Biomasa a její vznik 2. Možnosti využití biomasy v oblasti surovin 3. Legislativa v rámci využití biomasy 4. Odpadní biomasa vznikající v některých odvětvích průmyslu 5. Technologie zpracování odpadní biomasy 6. Technologie zpracování biodegradabilních plastů 7. Zařízení na zpracování odpadní biomasy 8. Energetické využití biomasy 9. Tuhá biopaliva 10. Kapalná biopaliva 11. Plynná biopaliva 12. Technologie spalování biomasy 13. Zařízení na spalování biomasy 14. Nové trendy ve zpracování a využití biomasy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku