546-0464/02 – Preventivní přístup k ochraně životního prostředí (PPkOZP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopení sovislosti užívání preventivních nástrojů se stavem globálního ekosystému, zejména se snižováním tlaku na čerpání zdrojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Stav globálního ekosystému a jeho ovlivňování, strategie a nástroje. Scénáře vývoje globálního ekosystému a jeho služeb. Nástroje pro ovlivňování stavu globálního ekosystému.

Povinná literatura:

KOLEKTIV AUTORÚ: Ekosystémy a lidský blahobyt. Syntéza. Vydalo Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova Praha 2005. ISBN: 80-239-6300-7 Agenda 21. Agenda 21. www.mzp.cz/web/edice.nsf/e26dd68a7c931e61c1256fbe0033a4ee/b56f757c1507c286c12570500034ba62?OpenDocument. Strategický rámec ČR 2030 (https://www.mzp.cz/cz/udrzitelny_rozvoj),Státní politika ŽP (https://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi) Internet: www.wbcsd.org, www.unido.org, www.unep.org, www.who.org, www.mzp.cz, www.cemc.cz

Doporučená literatura:

Internet – stránky MŽP (www.mzp.cz), CENIA (www.cenia.cz), CEMC (www.cemc.cz), SZÚ (www.szu.cz), www.narodniportal.cz/csr-v-cr/ Odborné časopisy ((ScienceDirect přes univesritní knihovnu) RYDÉN Lars,Pawel MIGULA and Magnus ANDERSSON (eds.): Environmental Science. Understanding, protecting and managing the environment in the Baltic Sea Region. Editors: . BUP Uppsala 2003 (http://www2.balticuniv.uu.se/bup-3/index.php/public/textbooks-course-materials/course-materials/environmental-science) ISO normy 14000, EMAS

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

diskuse během přednášek, aktivní účast ve cvičeních, semestrální projekt, účast ve cvičeních min.75%, ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, zpracování a přednesení seminární práce na zadané téma, práce na skupinovém projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ochrana ŽP – opakování (vývoj znečištění, vývoj přístupů k ochraně) 2. Globální ekosystém – MA, biodiverzita, ekosystémové služby a jejich narušování, scénáře vývoje 3. Globální scénáře udržitelného rozvoje a jejich aplikace 4. Udržitelný rozvoj v politice EU a Státní politice ŽP ČR 5. Nástroje politiky udržitelného rozvoje pro podniky (CP, EMS, výrobkové) 6. IPPC 7. CSR 8. Udržitelná výroba a spotřeba 9. Nástroje politiky udržitelného rozvoje pro město/region. Environmentální management území (město, region) - legislativa 10.Místní agenda 21, indikátory udržitelného rozvoje – smysl, výběr, použití 11.Role hodnocení rizik v ochraně životního prostředí, environmentální dopady průmyslových havárií 12.Environmentální zdraví, NEHAP 13.Informační technologie v ochraně ŽP – způsoby využití. Přístup k informacím o životním prostředí, Aarhuská dohoda, účast veřejnosti

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Znalosti budou průběžně ověřovány ústní formou. Předmět je ukončen závěrečným testem

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních ani přednáškách není nutná. Absolvování je podmíněno vykonáním závěrečného testu do konce zkouškového období.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní