546-0466/01 – Úvod do čistší produkce (CP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuRNDr. Alena Labodová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Aplikace strategie prevence nevýrobní i nevýrobní podniky, optimalizace materiálových a energetických toků, snížení dopadů do ŽP, ekonomická výhodnost

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Metodika předcházení vzniku odpadů a znečištění a její aplikace v průmyslových i nevýrobních podnicích. Osnova přednášek: 1. Historie čistší produkce (CP) ve světě a u nás 2. Zákonné povinnosti v oblasti čistší produkce – zákon o odpadech, zákon o integrované prevenci, Národní program čistší produkce, Státní politika ŽP 3. Postup zavádění CP v průmyslovém podniku – předběžné hodnocení (celková analýza vstupů a výstupů) 4. Plán a organizační zajištění CP v podniku – sestavení týmu, projektové řízení 5. Analýza látkových a energetických toků ve vybraném úseku – postupy, metody, zdroje informací 6. Navrhování variant řešení - brainstorming 7. Posuzování variant (feasibility study) - technické, environmentální a ekonomické hodnocení 8. Realizace variant - podmínky, postupy 9. Vyhodnocení výsledků projektu po realizaci, zpětná vazba, udržování výsledků projektu 10. Využití čistší produkce v regionálním měřítku – městské projekty, Ecoprofit ap. 11. Aplikace CP na řízení nevýrobních organizací – hotely, školy, nemocnice 12. Aplikace CP na řízení města/regionu 13. Ekonomické souvislosti čistší produkce – náklady a výnosy, environmentální účetnictví, využití v EMS 14. UNEP, UNIDO a jejich podíl na rozvoji a šíření CP Cvičení:Cílem cvičení je prohloubení poznatků z přednáškové činnosti. Formy cvičení - praktická práce s dokumenty pro zavádění CP v podniku, simulační hry, seminární práce, vede se diskuse k jednotlivým tématům, doplnění konkrétními příklady

Povinná literatura:

Manuál CP pro průmyslové podniky, CPC Praha 1998 (elektronicky u přednášející) Odvětvové manuály CP (www.cir.cz) Příručka CP (www.cenia.cz) Zavádění čistší produkce a vypracování komunální politiky, CPC Praha 1997 Zákon o odpadech 185/2001, zákon o integrované prevenci 76/2002, Národní program čistší produkce, Státní politika ŽP, nařízení vlády 352/2014 o plánu odpadového hospodářství ČR Internet – stránky MŽP (www.env.cz), CENIA (www.cenia.cz ) - Agentura Národního programu CP, CEMC (www.cemc.cz), elektronická knihovna MŽP (www.env.cz), Státní zdravotní ústav (www.szu.cz), Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (www.wbcsd.org), UNIDO (www.unido.org), UNEP (www.unep.org)

Doporučená literatura:

KOTOVICOVÁ, J: Čistší produkce. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. Brno, 2003. ISBN 80-7157-675-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Historie čistší produkce (CP) ve světě a u nás 2.Zákonné povinnosti v oblasti čistší produkce – zákon o odpadech, zákon o integrované prevenci, Národní program čistší produkce, Státní politika ŽP 3.Postup zavádění CP v průmyslovém podniku – předběžné hodnocení (celková analýza vstupů a výstupů) 4.Plán a organizační zajištění CP v podniku – sestavení týmu, projektové řízení 5.Analýza látkových a energetických toků ve vybraném úseku – postupy, metody, zdroje informací 6.Navrhování variant řešení - brainstorming 7.Posuzování variant (feasibility study) - technické, environmentální a ekonomické hodnocení 8.Realizace variant - podmínky, postupy 9.Vyhodnocení výsledků projektu po realizaci, zpětná vazba, udržování výsledků projektu 10.Využití čistší produkce v regionálním měřítku – městské projekty, Ecoprofit ap. 11.Aplikace CP na řízení nevýrobních organizací – hotely, školy, nemocnice 12.Aplikace CP na řízení města/regionu 13.Ekonomické souvislosti čistší produkce – náklady a výnosy, environmentální účetnictví, využití v EMS 14.UNEP, UNIDO a jejich podíl na rozvoji a šíření CP

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2009/2010 letní