546-0469/01 – Environmentální inženýrství I (EI I)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětuMgr. Iva Melčáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOU01 Ing. Tomáš Bouchal, Ph.D.
CHO46 Mgr. Iva Melčáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti pro rozhodovací systémy v péči o přírodu a krajinu

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět představuje hlavní pojmy a fakta z biologie a ekologie. Studenti se seznámí se složením a funkcí živých soustav, s reprodukcí organismů, s evolucí struktur a systémů, které adaptovaly organismy a rostliny na podmínky jejich prostředí

Povinná literatura:

Hejtmánek, M. a kol: Praktická cvičení z biologie,1994, UP Olomouc. Romanovský, A. a kol.: Obecná biologie, 1985,SNP Praha. Rosypal, S.: Přehled biologie, 1987,SNP Praha

Doporučená literatura:

SLAVÍKOVÁ J., 1986: Ekologie rostlin. SPN, Praha. ISBN 14 446 86 BEGON M. a kol., 1997: Ekologie: jedinci, populace a spolecenstva. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc. ISBN 80-7067-695-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast studenta na cvičení. Vypracování projektu k zadanému tématu v požadované kvalitě.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Co je život? Společné rysy živých tvorů, řád a neuspořádanost, vlastnosti, které udržují populaci, evoluce přírodním výběrem, vědecké metody. 2. Atomy, molekuly a život. Atomy, částice, molekuly, chemické vlastnosti vody, sloučeniny obsahující uhlík 3. Základní jednotky života. Objev buňky a základní teorie vzniku buněk, dva hlavní typy buněk, společné funkce a struktura všech buněk, specializované funkce a struktury v buňkách. 4. Dynamika buněk.Buňky a základní energetický tok z vesmíru, chemické reakce a agens energetického toku v buňkách, metabolismus, buněčný transport. 5. Život pořebuje energii. ATP, glykolýza, fermentace, aerobní dýchání, kontrola metabolismu. 6. Absorpce slunečního světla a výstavba nutrientů. Fotosyntéza, barevné pigmenty, speciální typy fixace oxidu uhličitého. 7. Buněčné a životní cykly. Chromozómy, mitóza, meióza, reprodukce, evoluce. 8. DNA – vlákno života. Geny, typy DNA, naděje a problémy ve výzkumu rekombinace DNA. 9. Původ života a jeho diversita. 10. Jednobuněčné organismy (bakterie a sinice), Producenti a dekompozitoři (řasy, rostliny, houby). 11. Živočichové (bezobratlí, obratlovci). 12. Genetický základ pro evoluci. Genetická variace, činitelé evoluce, co je druh, moderní syntéza a hlavní trendy v evoluci. 13. Populační model v prostoru a čase. Úroveň interakce, model rozšíření, omezení populačního růstu. 14. Biosféra. Život na souši, ve vodě, změny v biosféře. Cvičení: Cílem cvičení je prohloubení poznatků z přednáškové činnosti. Základní formou cvičení je seminář a laboratorní práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Semestrální projekt na dané téma Semestrální projekt 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  12 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  22 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.