546-0475/01 – Ekologie krajiny (EkolKraj)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti v oblasti fungování krajiny, vlivy člověka na krajinu a rozhodování v oblasti péče o krajinu.

Vyučovací metody

Anotace

1. Úvod do krajinné ekologie. Krajinná zeleň. 2. Dynamika krajiny. 3. Hospodaření v krajině a jeho vlivy na krajinu. 4. Ekologická charakteristika devastovaných území. 5. Sanace krajiny 6. ÚSES, Krajinný ráz, Ekologická únosnost krajiny, krajinné plánování. Trvale udržitelný rozvoj.

Povinná literatura:

1. Stalmachová, B. (1996): Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. 2. Kubeš, J. (1996): Plánování venkovské krajiny. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. 3. Metodika krajinářského vyhodnocení pro územně - plánovací dokumentaci, (1997), MŽP ČR. 4. Metodika hodnocení krajinného rázu. (1999) MŽP ČR. 5. Remtová, K. (1996): Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany ŽP. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. 6. Platná legislativa.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do krajinné ekologie. Krajinná zeleň. 2. Dynamika krajiny. 3. Hospodaření v krajině a jeho vlivy na krajinu. 4. Ekologická charakteristika devastovaných území. 5. Sanace krajiny 6. ÚSES, Krajinný ráz, Ekologická únosnost krajiny, krajinné plánování. Trvale udržitelný rozvoj.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku