546-0477/01 – Environmentální biotechnologie (EB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je uvést studenty do disciplíny zabývající se problematikou minerálních biotechnologií. Předmět podává informace o produkci biologicky aktivních látek biotechnologickým způsobem, které se uplatňují zejména při ochraně životního prostředí. Zvláštní pozornost je věnována metodám a aplikacím v oblasti nerostných surovin. Získané znalosti jsou východiskem pro optimalizaci, měření a řízení bioprocesu.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Povinná literatura:

[1] Fečko P. a kol.: Environmentální biotechnologie, VŠB-TU Ostrava, 2004 [2] Kušnierová M. a kol.: Minerální biotechnologie I., VŠB-TU Ostrava, 2001 [3] Luptáková A. a kol.: Minerální biotechnologie II., VŠB-TU Ostrava, 2002 [4] Kaduková J., Virčíková E.: Minerální biotechnologie III., VŠB-TU Ostrava, 2003

Doporučená literatura:

Sborník: Recyklace odpadů VII, VIII, VŠB-TU Ostrava, 2003 - 2004 Číhal, V.: Korozivzdorné oceli a slitiny, skripta VŠB-TU Ostrava, 1992, 324 s. Kalendová A.: Metody testování vlastností povlaků. skripta Univ. Pardubice, 2001, 248 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

100 % účast ve cvičeních. Odevzdání protokolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Biotechnologie, jejich význam a rozdělení 2. Rozdělení mikroorganismů používaných v minerálních biotechnologiích 3. Biologicko-chemická oxidace sulfidů 4. Biotechnologie minerálů Cu, Fe, As, Zn, Sb, Pb, Al a Ti 5. Silikátové mikroorganismy a jejich aplikace při biotechnologiích, extrakce těžkých kovů z silikátů a alumosilikátů 6. Bioakumulace, biosorpce, bioprecipitace 7. Technologie s využitím procesu bioakumulace, biosorpce, bioprecipitace, volatilizace 8. Hybridní intrabiotechnologie 9. Možnosti biologicko-chemického odstraňování těžkých kovů z průmyslových odpadních vod se síran redukujícími bakteriemi 10. Bioreaktory 11. Likvidace starých ekologických zátěží 12. Základní pojmy a definice, elektrochemická koroze, elektrodové potenciály, anodické a katodické děje, galvanické články, Faradayovy zákony, diagramy Pourbaixe 13. Biokoroze, mechanismy, aerobní a anaerobní podmínky, biofilmy, vliv redox vlastností, interakce s kovem 14. Prevence a ochrana proti korozi, korozní odolnost kovů a slitin, volba materiálu a její význam z hlediska ekonomických ztrát a nákladů na ochranu proti korozi

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku