546-0477/01 – Environmentální biotechnologie (EB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je uvést studenty do disciplíny zabývající se problematikou minerálních biotechnologií. Předmět podává informace o produkci biologicky aktivních látek biotechnologickým způsobem, které se uplatňují zejména při ochraně životního prostředí. Zvláštní pozornost je věnována metodám a aplikacím v oblasti nerostných surovin. Získané znalosti jsou východiskem pro optimalizaci, měření a řízení bioprocesu.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Povinná literatura:

[1] Fečko P. a kol.: Environmentální biotechnologie, VŠB-TU Ostrava, 2004 [2] Kušnierová M. a kol.: Minerální biotechnologie I., VŠB-TU Ostrava, 2001 [3] Luptáková A. a kol.: Minerální biotechnologie II., VŠB-TU Ostrava, 2002 [4] Kaduková J., Virčíková E.: Minerální biotechnologie III., VŠB-TU Ostrava, 2003

Doporučená literatura:

Sborník: Recyklace odpadů VII, VIII, VŠB-TU Ostrava, 2003 - 2004 Číhal, V.: Korozivzdorné oceli a slitiny, skripta VŠB-TU Ostrava, 1992, 324 s. Kalendová A.: Metody testování vlastností povlaků. skripta Univ. Pardubice, 2001, 248 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

100 % účast ve cvičeních. Odevzdání protokolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Biotechnologie, jejich význam a rozdělení 2. Rozdělení mikroorganismů používaných v minerálních biotechnologiích 3. Biologicko-chemická oxidace sulfidů 4. Biotechnologie minerálů Cu, Fe, As, Zn, Sb, Pb, Al a Ti 5. Silikátové mikroorganismy a jejich aplikace při biotechnologiích, extrakce těžkých kovů z silikátů a alumosilikátů 6. Bioakumulace, biosorpce, bioprecipitace 7. Technologie s využitím procesu bioakumulace, biosorpce, bioprecipitace, volatilizace 8. Hybridní intrabiotechnologie 9. Možnosti biologicko-chemického odstraňování těžkých kovů z průmyslových odpadních vod se síran redukujícími bakteriemi 10. Bioreaktory 11. Likvidace starých ekologických zátěží 12. Základní pojmy a definice, elektrochemická koroze, elektrodové potenciály, anodické a katodické děje, galvanické články, Faradayovy zákony, diagramy Pourbaixe 13. Biokoroze, mechanismy, aerobní a anaerobní podmínky, biofilmy, vliv redox vlastností, interakce s kovem 14. Prevence a ochrana proti korozi, korozní odolnost kovů a slitin, volba materiálu a její význam z hlediska ekonomických ztrát a nákladů na ochranu proti korozi

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  19
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku